گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, March 05, 2004

اسلام را سياسي کنيد، ولي حکومت را اسلامی نکنيد

بايد به خانه هاي تک تک قربانيان اين فجايع رفت، به درد دل آنها گوش داد، خاطرات آنها را بازنوشت و ننگ و زشتي آنچه را در آن سالها بر جامعه ما رفته است طوري ترسيم کرد که ديگر رغبتي به تکرار آن نباشد. نه کسي رغبت به انتقام کشي داشته باشد و نه کسي جرات و رغبت تکرار آنها را. شما درست مي گوييد، بايد بخشيد، اما نبايد فراموش کرد، و نمي توان فراموش کرد.
چطور مادر بهکيش ها که 5 نفر از فرزندانش را از دست داده است، فراموش کند؟ چگونه مادر و پدر امين که 3 پسرشان را اعدام کردند، فراموش مي کنند؟ چطور کودکان يتيم مي توانند نبود پدران و مادران خود را فراموش کنند وقتي که هرروز جاي پدر و مادر در زندگي آنها خالي است؟
همين گونه خانواده هاي پاسدارهاي ترور شده نيز نمي توانند نبود عزيزانشان را فراموش کنند. پس نگوييد فراموش کنيم، که شدني نيست و نبايد کرد. نبايد کرد چرا که دوباره اتفاق مي افتد. ولي بايد بخشيد که اگر نبخشيم، باز همان فجايع پيش روي ماست.

ادامه مطلب


Sunday, February 22, 2004

اقتدارگرايان و چالش هاي تند آينده

مهمترين چالش اقتدارگرايان اما آنجاست که آنها قادر نخواهند بود که شرايط مساعد کنوني را در رابطه با وضعيت کنوني در منطقه و خصوصا عراق به نفع خود حفظ نمايند.
موازنه کنوني براي امتياز گيري از غرب بويژه آمريکا بر سر مسائل منطقه، گرچه در زمان حاضر به نفع جمهوري اسلامي است اما پايدار نخواهد ماند.
تعهد اقتدارگرايان به ايالات متحده براي حل مسئله عراق و افغانستان در منطقه به مانند شمشير دولبه اي است که در هر حالت آنها را قرباني خواهد کرد. اقتدارگرايان نمي توانند به اين خواست آمريکا پاسخ داده و به تعهد خود پايبند باشند، چرا که فراغت آمريکا پس از حل مسئله عراق، ايالات متحده را متوجه آنها خواهد کرد و اين دقيقا همان جايي است که اقتدارگرايان از آن وحشت دارند. تحريکات اقتدارگرايان در عرصه عراق به منظور حفظ موازنه کنوني نيز ايالات متحده را به رويارويي با آنها خواهد کشانيد.

ادامه مطلب


Sunday, February 08, 2004

آقاي خاتمي، شما را با کودتا گران چه کار است

پرونده قتل هاي زنجيره اي را که به قول اکبر گنجي مي توانست به «شاه کليد» ختم گردد و ضربه نهايي را به کودتاگران امروز وارد نمايد، با حمايت بيشتر از 20 ميليون نظامي و غير نظامي در کشور دنبال نکرديد.
گنجي را اما بازداشت کردند، کديور را نيز، عبدالله نوري را که خار چشم کودتاگران امروزي بود، محاکمه کردند، اشکوري را محکوم به اعدام کردند، سازگارا تا دم مرگ در اعتصاب غذا بود، عبدي را به جرم جاسوسي گرفتند و محاکمه کردند، حجاريان را ترور کردند، دانشجويان را سرکوب کردند، آغاجري را محکوم به اعدام کردند، صابر، رحماني و عليجاني را گرفتند که هنوز در بندند، فعالين جنبش دانشجويي کشور را به زندانها انداختند، زهرا کاظمي را مورد تجاوز قرار دادند و به قتل رساندند، رهبران شناخته شده نهضت ملي را دستگير کردند و شوهاي تلويزيوني سعيد امامي و شريعتمداري را نشان ملت دادند و شما سکوت کرديد.
لوايح دوگانه شما را که بقول خودتان خط قرمز شما بود، رد کردند و شما که وعده استعفا داده بوديد، نه تنها کاري نکرديد، که امروز نيز که بيشتر از 130 نفر از نمايندگان ملت درست به دليل رد همان لوايح استعفا داده اند، شما هنوز در مسند قدرتيد و استعفا نمي دهيد.
شما گفتيد، و عده اي باور کردند که اگر قرار است برويم و استعفا دهيم، همه با هم مي رويم و استعفا مي دهيم. اما امروز همه رفتند و استعفا دادند و شما مانديد که انتخابات را برگزار کنيد و کودتاي اقتدارگران را به انجام نهايي برسانيد.

ادامه مطلب


Sunday, February 01, 2004

به مقابله با کودتا برخيزيم!

جداي از آنچه در سالهاي گذشته چه گذشت، اصلاح طلبان حاکم چگونه به اين طرح کودتا با بي اعتمادي هاي به مردم، عدم کارآيي، سياست هاي نادرست و يا هرچيز ديگري کمک نمودند، اما بحث امروز نبايد که نقد سياست هاي نادرست آنها که بايد تدارک و تجهيز بيشترين نيروها براي مقابله و مقاومت در مقابل تهاجم نهايي گرايش اقتدارگرا باشد.

ادامه مطلب


Saturday, January 24, 2004

سخني با دانشجويان: چرا به نظاره نشسته ايد؟

شما هميشه نشان داده ايد که نه تنها در کنار جنبش مردم که از اولين پيشگامان آن بوده و هستيد، شما که توان سازماندهي آن حرکت ها را داشته ايد، شما که صداي اعتراض به صدور حکم اعدام آغاجري را به گوش جهانيان رسانديد، شما که با حيثيت و اعتبار و صفاي باطن خود، جنبش اصلاح طلبانه را اعتبار و قوت بخشيديد، شما که فرياد جبهه واحد دمکراسي خواهي را اول از همه عليرغم فشارهاو تهديدات و هزينه هاي گزاف از درون فرياد کرديد، شما که نمايندگانتان همچون حقيقت جو ها، فرياد حقانيت و بيان حقايق جامعه اند، شما که تحول و تغيير، دمکراسي و آزادي، تمناي ذاتي شماست،
چرا امروز که نمايندگان ملت، گرچه بقول مومني «ديرشده» اما درگير اساسي ترين نبرد سرنوشت ميان طالبان و دمکراسي هستند، به نظاره نشسته ايد؟

ادامه مطلب


Tuesday, January 20, 2004

صحبتي با نمايندگان متحصن در خانه ملت

صراحت شما در دفاع از حقوق ملت براي برگزاري يک انتخابات آزاد و حذف مداخله شوراي نگهبان در امر تصفيه نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، خواست اکثريت قاطع مردم بوده و پافشاري شما در دفاع از اين حق شناخته شده شهروندي، حمايت و اعتماد از دست رفته را براي شما به ارمغان خواهد آورد. شما حمايت همه جانبه تمامي دوستداران "ايران براي همه ايرانيان" را از آن خود داريد بشرط آنکه اين مبارزه را به سرانجام برسانيد. پشتيباني و حمايت گروه هاي اجتماعي مردم، اعتماد و حمايت مجدد جنبش دانشجويي کشور، حمايت همه جانبه فعالين سياسي و اجتماعي در داخل و خارج از کشور از حرکت اعتراضي شما با اتکا به استقامت و پايداري و سازش ناپذيري شما در دفاع از آرزوهاي ملي مردم، نقطه اميدي است که مي تواند يکبار ديگر شوق و اشتياق ملي را براي يک تحول اساسي در ساختارهاي کشور برانگيخته و مردم را براي مقابله با گرايش اقتدارگراي حاکم و فراهم نمودن فضاي تحول به پاي صندوق هاي راي بکشاند. پيروزي مقطعي در اين مرحله و عقب نشيني شوراي نگهبان و شرکت مردم در انتخابات در واقع مرحله اي است که مي تواند سرآغاز روندي جديد در جنبش اصلاحات در جهت تغييرات ساختاري براي رفع موانع قانوني گرديده و جنبش اصلاح طلبانه مردم ايران را به مرحله کيفيتا نويني وارد نمايد.

ادامه مطلب


Sunday, January 18, 2004

تحصن نمايندگان در مقابله با کودتاي خزنده اقتدارگرايان

اقتدارگرايان ابتدا بايد به مردم ثابت مي کردند که مردم در انتخابات خود اشتباه کرده اند، حضور ميليوني آنها به حمايت از اصلاح طلبان اشتباه بوده و امکان هيچ تحولي در جامعه با مشارکت مردم ميسر نيست. لذا بدين منظور بايد مقاومت جدي صورت مي گرفت، نبايد هيچ قانوني از سد شوراي نگهبان عبور مي يافت، بايد لايحه مطبوعات در همان نطفه خفه مي شد و هيچ تحولي امکان وقوع نمي يافت.
بايد سعيد حجاريان ترور مي شد و بايد که حادثه دانشگاه اتفاق مي افتاد، بايد روزنامه ها بسته مي شدند و روزنامه نگاران در بند و زندان گرفتار مي آمدند، بايد حکم اعدام آغاجري صادر مي گرديد و تظاهرات دانشجويان سرکوب مي شد. همه اين ها براي اين بود که مردم راي دهنده باور کنند که از وکلاي آنها کاري ساخته نيست، و رئيس جمهور منتخب آنها با 22 ميليون راي قادر به جلوگيري از هجوم مشتي چماقدار به محوطه دانشگاه و کوي هاي دانشجويي نيست و حتي نمي تواند از ياران نزديک خود همچون نوري، گنجي، کديور، اشکوري، سازگارا و ده ها روزنامه نگار و نويسنده و دانشگاهي و فعال سياسي همراه و هم راي خود نيز دفاع نمايد.
بايد بدنه اجتماعي جنبش اصلاحات از رهبري آن جدا شده و بي اعتماد مي گشت، بايد جوانان و دانشجويان کشور تيرهاي ترکش خود را به سوي جنبش اصلاحات روان کنند و باورمندان به اصلاحات گرچه ناپيگير پاسخگوي سرکوب دانشجويان توسط مافياي وابسته به اقتدار باشند.

ادامه مطلب


Wednesday, December 17, 2003

جامعه روشنفکري ايران و سکولاريسم

ورود دين به حوزه عمومي جامعه، ناتواني پاسخگويي قوانين و برداشت هاي ديني به حل مشکلات اجتماعي، نه تنها به مقابله نيروهاي غير مذهبي با مذهبيون حاکم انجاميد که حتي موجب آن گرديد که بخش عظيمي از نيروهاي مومن و مذهبي جامعه به ناتواني پاسخگويي نگاه ديني که خود را بديل سياسي جامعه مي پنداشت، پي برده و به اشکال متفاوت و گوناگون به نقد و بازنگري حکومت ديني بپردازند.

درگير شدن دين در حوزه حاکميت و محدوديت ها و رقابت هاي حکومتي و مشکلات اداره کشور که از عهده قوانين ديني مسلما خارج بود، نه تنها به از دست دادن بخش قابل توجهي از حمايت اجتماعي مردم مسلمان از حاکميت ديني و رهبران مذهبي منجر شد، که در تاريخ معاصر ايران به شديد ترين درگيري ها و مقابله هاي کم نظير ميان مراجع تقليد و رهبران ديني در کشور نيز انجاميد. اندکي پس از استقرار نظام ديني، اختلافات درون روحانيت به اوج خود رسيده و در اين مقابله تني چند از مراجع مورد احترام جامعه اسلامي از جمله آيات عظام آقايان شريعتمداري، قمي، شيرازي و سپس منتظري خانه نشين گرديده و مورد بي احترامي قرار مي گيرند. تعداد قابل توجه ديگري از علما نيز از جمله بزرگترين مرجع شيعه آيت الله خوئي و آيات عظام آقايان گلپايگاني، مرعشي نجفي، طاهري و چند تن ديگر نيز مورد بي مهري و بي توجهي صريح واقع شدند و در مواردي اعتبار شرعي و حوزه اي آنها نيز مورد حمله قرار گرفت و شخصيت روحاني آنها در جامعه خدشه دار گرديده و مورد سوال واقع مي شود. اين اختلافات و مقابله ها که در نوع خود در جامعه روحانيت شيعه بي نظير مي باشد، در واقع به نهاد مذهب در جامعه خساراتي وارد آورد که صرفا نتيجه شرکت روحانيون در حاکميت کشور است.

ادامه مطلب


Saturday, December 06, 2003

به بهانه 16 آذر:اهميت تشکل و استقلال در جنبش دانشجويي

جنش دانشجويي ايران، همانند ساير جنبش هاي جوانان و دانشجويان در سراسر جهان، به مثابه حساس ترين نيروي اجتماعي که به تحولات و تغييرات در جامعه سريعتر از هر نيروي سياسي و اجتماعي ديگري عکس العمل اجتماعي نشان مي دهد، در تاريخ معاصر ايران، در هر دوران اجتماعي حضور فعال و پاسخگوي خود را داشته است. اما متاسفانه به دليل فقدان يک تشکيلات سراسري و سازمانيافته که بتواند اکثريت قاطع دانشجويان را نمايندگي نمايد، نتوانسته است نقش حياتي خود را که پاسداري از ارزش هاي دمکراتيک در جامعه مي باشد، در صحنه سياست ايران ايفا نمايد. جنبش متشکل و سازمان يافته دانشجويي در صورت استقلال از محافل قدرت و احزاب و سازمان هاي سياسي قادر خواهد بود که با ارائه برنامه و خواسته هاي دمکراتيک خود، نقش تعيين کننده اي در تدوين برنامه هاي سياسي احزاب، چه در حاکميت و چه در خارج از حاکميت سياسي، ايفا نمايد

ادامه مطلب


Monday, December 01, 2003

شادباش و تبريک به پنجمين سالگرد تاسيس جبهه مشارکت

استقرار و تضمين دمکراسي در يک جامعه ممکن نيست مگر با مشارکت مردم در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي و تنها ابزار تامين اين مشارکت و حفظ و پاسداري از آن، حضور احزاب و سازمانها و نهادهاي مدني در يک جامعه است. جبهه مشارکت خوشبختانه توانسته است بخشي از نيروهاي اجتماعي را پيرامون خود سازمان داده و امکان حضور و مشارکت آنها را در زندگي سياسي کشور تامين نمايد. ادامه حيات جبهه مشارکت و حضور سازمان يافته آن به عنوان نماينده بخشي از اقشار گوناگون جامعه ايران، يکي از اجزاء لازم و حياتي براي ادامه جنبش دمکراسي خواهي در ميهن ما بوده و از اين نگاه است که حفظ وحدت و يکپارچگي جبهه مشارکت و تلاش در جهت جذب و سازماندهي بيشتر نيروهاي متعلق به آن، کمکي است به رشد و ارتقاء جنبش دمکراسي خواهي در ميهن ما.

ادامه مطلب


Tuesday, November 18, 2003

اهميت تاريخي انتخابات دوره هفتم

عدم حضور اصلاح طلبان و طيف هاي پيراموني حامي آنها در حاکميت جمهوري اسلامي امکان پذيرش حمايت بين المللي را ناممکن خواهد کرد. خالي کردن صحنه مقابله و استقبال از حاکميت يگانه اقتدارگرايان و سپردن عنان اختيار کشور براي چهار سال آينده به اقتدارگرايان به بهانه عدم استقبال و شرکت مردم در انتخابات، خطاي فاحشي است که امکان استفاده از فرصت هاي پديد آمده در داخل و خارج از کشور را که براي هميشه هم جاودان نخواهند ماند، از ما سلب نموده و يکبار ديگر جنبش دمکراسي خواهي کشور را به ناکجاآبادي که واقعا هيچ کدام از ما نمي دانيم که به کجاست، رهسپار خواهد کرد.

ادامه مطلب


Monday, November 10, 2003

شرکت يا عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم

* آيا ما به رقابت براي جلب نيروي ناراضي در جمهوري اسلامي با رقباي اصلاح طلب درون حاکميت قرار گرفته ايم و اگر چنين است، در رقابت با جريانات سلطنت طلب و محافل مشابه آنها تا کجا پيش خواهيم رفت؟
* آيا ساختار نظام جمهوري اسلامي، بويژه وجود نهادهايي چون نهاد ولايت فقيه، شوراي نگهبان و قانون اساسي مانع هرگونه تغيير و تحول در جامعه است و علت تحريم انتخابات کنوني اين ساختار است، و اگر چنين است آيا اين ساختار و موانع در چند ماه گذشته وجود نداشت، و يا اينکه ما از درک آن عاجز بوديم که مردم را براي انتخابات شوراهاي شهر به پاي صندوق هاي راي تشويق و ترغيب نموديم؟

ادامه مطلب


Saturday, November 01, 2003

پذيرش تنوع اشکال مبارزه

* اگر قرار است در پس فروپاشي اقتدار سياسي حاکم، پير و جوان، مسلمان و غير مسلمان، زن و مرد، روستايي و شهري، در شهر و ده، مسجد و کليسا، کوچه و خيابان، دانشگاه و بازار و کارخانه، با حجاب و بي حجاب، با ريش و بي ريش، با دامن و با روپوش و چادر، رنگ و وارنگ برخوردار از حداقل حقوق دمکراتيک بطور مسالمت آميز در کنار يکديگر زندگي کنيم، اين امر جز از طريق مشارکت همه اين عناصر در جريان اعتراض به اقتدار حاکم ميسر نخواهد بود.

ادامه مطلب


Friday, October 31, 2003

ما هم مي دانيم خانه از پاي بست ويران است

به جاي پند و اندرز و نصيحت هاي بسيار پدرانه و رهبر گونه و به جاي نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي افرادي که به اشکال ديگري بر عليه جنايت و خشونت در جامعه ما مبارزه مي کنند، همان شکل از مبارزه را که درست مي دانيد پيش ببريد. ما از هرگونه حرکت اعتراضي و مبارزاتي که در راستاي تحقق دمکراسي در کشور و در جهت تضعيف و نهايتا سرنگوني حاکميت اقتدار در ميهن ماست، حمايت مي کنيم

ادامه مطلب


Wednesday, October 22, 2003

چرا ما طرفدار مبارزه سياسي مسالمت آميز هستيم؟

* جهان ما در مقابل چند تجربه خشونت آميز و مقابله نظامي براي تغيير حکومت ها، دهها تجربه موفق مسالمت آميز را تجربه کرده است، تجربه هايي کم هزينه تر و انساني تر که با اهداف آينده ما بيشتر هماهنگي دارند.
*ما نمي توانيم از شيوه هاي غير انساني، خشونت آميز، توطئه گرانه، تروريستي و آميخته با شکنجه و وحشت در مبارزه خود استفاده کنيم. استفاده از اشکال خشونت آميز ما را از هدف هاي انساني خود بازداشته و قابل توجيه براي مقصود ما نيست.

ادامه مطلب

Page 15 of 18 pages « First  <  13 14 15 16 17 >  Last »
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام