گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, January 20, 2004

صحبتي با نمايندگان متحصن در خانه ملت

صراحت شما در دفاع از حقوق ملت براي برگزاري يک انتخابات آزاد و حذف مداخله شوراي نگهبان در امر تصفيه نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، خواست اکثريت قاطع مردم بوده و پافشاري شما در دفاع از اين حق شناخته شده شهروندي، حمايت و اعتماد از دست رفته را براي شما به ارمغان خواهد آورد. شما حمايت همه جانبه تمامي دوستداران "ايران براي همه ايرانيان" را از آن خود داريد بشرط آنکه اين مبارزه را به سرانجام برسانيد. پشتيباني و حمايت گروه هاي اجتماعي مردم، اعتماد و حمايت مجدد جنبش دانشجويي کشور، حمايت همه جانبه فعالين سياسي و اجتماعي در داخل و خارج از کشور از حرکت اعتراضي شما با اتکا به استقامت و پايداري و سازش ناپذيري شما در دفاع از آرزوهاي ملي مردم، نقطه اميدي است که مي تواند يکبار ديگر شوق و اشتياق ملي را براي يک تحول اساسي در ساختارهاي کشور برانگيخته و مردم را براي مقابله با گرايش اقتدارگراي حاکم و فراهم نمودن فضاي تحول به پاي صندوق هاي راي بکشاند. پيروزي مقطعي در اين مرحله و عقب نشيني شوراي نگهبان و شرکت مردم در انتخابات در واقع مرحله اي است که مي تواند سرآغاز روندي جديد در جنبش اصلاحات در جهت تغييرات ساختاري براي رفع موانع قانوني گرديده و جنبش اصلاح طلبانه مردم ايران را به مرحله کيفيتا نويني وارد نمايد.

ادامه مطلب


Sunday, January 18, 2004

تحصن نمايندگان در مقابله با کودتاي خزنده اقتدارگرايان

اقتدارگرايان ابتدا بايد به مردم ثابت مي کردند که مردم در انتخابات خود اشتباه کرده اند، حضور ميليوني آنها به حمايت از اصلاح طلبان اشتباه بوده و امکان هيچ تحولي در جامعه با مشارکت مردم ميسر نيست. لذا بدين منظور بايد مقاومت جدي صورت مي گرفت، نبايد هيچ قانوني از سد شوراي نگهبان عبور مي يافت، بايد لايحه مطبوعات در همان نطفه خفه مي شد و هيچ تحولي امکان وقوع نمي يافت.
بايد سعيد حجاريان ترور مي شد و بايد که حادثه دانشگاه اتفاق مي افتاد، بايد روزنامه ها بسته مي شدند و روزنامه نگاران در بند و زندان گرفتار مي آمدند، بايد حکم اعدام آغاجري صادر مي گرديد و تظاهرات دانشجويان سرکوب مي شد. همه اين ها براي اين بود که مردم راي دهنده باور کنند که از وکلاي آنها کاري ساخته نيست، و رئيس جمهور منتخب آنها با 22 ميليون راي قادر به جلوگيري از هجوم مشتي چماقدار به محوطه دانشگاه و کوي هاي دانشجويي نيست و حتي نمي تواند از ياران نزديک خود همچون نوري، گنجي، کديور، اشکوري، سازگارا و ده ها روزنامه نگار و نويسنده و دانشگاهي و فعال سياسي همراه و هم راي خود نيز دفاع نمايد.
بايد بدنه اجتماعي جنبش اصلاحات از رهبري آن جدا شده و بي اعتماد مي گشت، بايد جوانان و دانشجويان کشور تيرهاي ترکش خود را به سوي جنبش اصلاحات روان کنند و باورمندان به اصلاحات گرچه ناپيگير پاسخگوي سرکوب دانشجويان توسط مافياي وابسته به اقتدار باشند.

ادامه مطلب


Wednesday, December 17, 2003

جامعه روشنفکري ايران و سکولاريسم

ورود دين به حوزه عمومي جامعه، ناتواني پاسخگويي قوانين و برداشت هاي ديني به حل مشکلات اجتماعي، نه تنها به مقابله نيروهاي غير مذهبي با مذهبيون حاکم انجاميد که حتي موجب آن گرديد که بخش عظيمي از نيروهاي مومن و مذهبي جامعه به ناتواني پاسخگويي نگاه ديني که خود را بديل سياسي جامعه مي پنداشت، پي برده و به اشکال متفاوت و گوناگون به نقد و بازنگري حکومت ديني بپردازند.

درگير شدن دين در حوزه حاکميت و محدوديت ها و رقابت هاي حکومتي و مشکلات اداره کشور که از عهده قوانين ديني مسلما خارج بود، نه تنها به از دست دادن بخش قابل توجهي از حمايت اجتماعي مردم مسلمان از حاکميت ديني و رهبران مذهبي منجر شد، که در تاريخ معاصر ايران به شديد ترين درگيري ها و مقابله هاي کم نظير ميان مراجع تقليد و رهبران ديني در کشور نيز انجاميد. اندکي پس از استقرار نظام ديني، اختلافات درون روحانيت به اوج خود رسيده و در اين مقابله تني چند از مراجع مورد احترام جامعه اسلامي از جمله آيات عظام آقايان شريعتمداري، قمي، شيرازي و سپس منتظري خانه نشين گرديده و مورد بي احترامي قرار مي گيرند. تعداد قابل توجه ديگري از علما نيز از جمله بزرگترين مرجع شيعه آيت الله خوئي و آيات عظام آقايان گلپايگاني، مرعشي نجفي، طاهري و چند تن ديگر نيز مورد بي مهري و بي توجهي صريح واقع شدند و در مواردي اعتبار شرعي و حوزه اي آنها نيز مورد حمله قرار گرفت و شخصيت روحاني آنها در جامعه خدشه دار گرديده و مورد سوال واقع مي شود. اين اختلافات و مقابله ها که در نوع خود در جامعه روحانيت شيعه بي نظير مي باشد، در واقع به نهاد مذهب در جامعه خساراتي وارد آورد که صرفا نتيجه شرکت روحانيون در حاکميت کشور است.

ادامه مطلب


Saturday, December 06, 2003

به بهانه 16 آذر:اهميت تشکل و استقلال در جنبش دانشجويي

جنش دانشجويي ايران، همانند ساير جنبش هاي جوانان و دانشجويان در سراسر جهان، به مثابه حساس ترين نيروي اجتماعي که به تحولات و تغييرات در جامعه سريعتر از هر نيروي سياسي و اجتماعي ديگري عکس العمل اجتماعي نشان مي دهد، در تاريخ معاصر ايران، در هر دوران اجتماعي حضور فعال و پاسخگوي خود را داشته است. اما متاسفانه به دليل فقدان يک تشکيلات سراسري و سازمانيافته که بتواند اکثريت قاطع دانشجويان را نمايندگي نمايد، نتوانسته است نقش حياتي خود را که پاسداري از ارزش هاي دمکراتيک در جامعه مي باشد، در صحنه سياست ايران ايفا نمايد. جنبش متشکل و سازمان يافته دانشجويي در صورت استقلال از محافل قدرت و احزاب و سازمان هاي سياسي قادر خواهد بود که با ارائه برنامه و خواسته هاي دمکراتيک خود، نقش تعيين کننده اي در تدوين برنامه هاي سياسي احزاب، چه در حاکميت و چه در خارج از حاکميت سياسي، ايفا نمايد

ادامه مطلب


Monday, December 01, 2003

شادباش و تبريک به پنجمين سالگرد تاسيس جبهه مشارکت

استقرار و تضمين دمکراسي در يک جامعه ممکن نيست مگر با مشارکت مردم در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي و تنها ابزار تامين اين مشارکت و حفظ و پاسداري از آن، حضور احزاب و سازمانها و نهادهاي مدني در يک جامعه است. جبهه مشارکت خوشبختانه توانسته است بخشي از نيروهاي اجتماعي را پيرامون خود سازمان داده و امکان حضور و مشارکت آنها را در زندگي سياسي کشور تامين نمايد. ادامه حيات جبهه مشارکت و حضور سازمان يافته آن به عنوان نماينده بخشي از اقشار گوناگون جامعه ايران، يکي از اجزاء لازم و حياتي براي ادامه جنبش دمکراسي خواهي در ميهن ما بوده و از اين نگاه است که حفظ وحدت و يکپارچگي جبهه مشارکت و تلاش در جهت جذب و سازماندهي بيشتر نيروهاي متعلق به آن، کمکي است به رشد و ارتقاء جنبش دمکراسي خواهي در ميهن ما.

ادامه مطلب


Tuesday, November 18, 2003

اهميت تاريخي انتخابات دوره هفتم

عدم حضور اصلاح طلبان و طيف هاي پيراموني حامي آنها در حاکميت جمهوري اسلامي امکان پذيرش حمايت بين المللي را ناممکن خواهد کرد. خالي کردن صحنه مقابله و استقبال از حاکميت يگانه اقتدارگرايان و سپردن عنان اختيار کشور براي چهار سال آينده به اقتدارگرايان به بهانه عدم استقبال و شرکت مردم در انتخابات، خطاي فاحشي است که امکان استفاده از فرصت هاي پديد آمده در داخل و خارج از کشور را که براي هميشه هم جاودان نخواهند ماند، از ما سلب نموده و يکبار ديگر جنبش دمکراسي خواهي کشور را به ناکجاآبادي که واقعا هيچ کدام از ما نمي دانيم که به کجاست، رهسپار خواهد کرد.

ادامه مطلب


Monday, November 10, 2003

شرکت يا عدم شرکت در انتخابات دوره هفتم

* آيا ما به رقابت براي جلب نيروي ناراضي در جمهوري اسلامي با رقباي اصلاح طلب درون حاکميت قرار گرفته ايم و اگر چنين است، در رقابت با جريانات سلطنت طلب و محافل مشابه آنها تا کجا پيش خواهيم رفت؟
* آيا ساختار نظام جمهوري اسلامي، بويژه وجود نهادهايي چون نهاد ولايت فقيه، شوراي نگهبان و قانون اساسي مانع هرگونه تغيير و تحول در جامعه است و علت تحريم انتخابات کنوني اين ساختار است، و اگر چنين است آيا اين ساختار و موانع در چند ماه گذشته وجود نداشت، و يا اينکه ما از درک آن عاجز بوديم که مردم را براي انتخابات شوراهاي شهر به پاي صندوق هاي راي تشويق و ترغيب نموديم؟

ادامه مطلب


Saturday, November 01, 2003

پذيرش تنوع اشکال مبارزه

* اگر قرار است در پس فروپاشي اقتدار سياسي حاکم، پير و جوان، مسلمان و غير مسلمان، زن و مرد، روستايي و شهري، در شهر و ده، مسجد و کليسا، کوچه و خيابان، دانشگاه و بازار و کارخانه، با حجاب و بي حجاب، با ريش و بي ريش، با دامن و با روپوش و چادر، رنگ و وارنگ برخوردار از حداقل حقوق دمکراتيک بطور مسالمت آميز در کنار يکديگر زندگي کنيم، اين امر جز از طريق مشارکت همه اين عناصر در جريان اعتراض به اقتدار حاکم ميسر نخواهد بود.

ادامه مطلب


Friday, October 31, 2003

ما هم مي دانيم خانه از پاي بست ويران است

به جاي پند و اندرز و نصيحت هاي بسيار پدرانه و رهبر گونه و به جاي نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي افرادي که به اشکال ديگري بر عليه جنايت و خشونت در جامعه ما مبارزه مي کنند، همان شکل از مبارزه را که درست مي دانيد پيش ببريد. ما از هرگونه حرکت اعتراضي و مبارزاتي که در راستاي تحقق دمکراسي در کشور و در جهت تضعيف و نهايتا سرنگوني حاکميت اقتدار در ميهن ماست، حمايت مي کنيم

ادامه مطلب


Wednesday, October 22, 2003

چرا ما طرفدار مبارزه سياسي مسالمت آميز هستيم؟

* جهان ما در مقابل چند تجربه خشونت آميز و مقابله نظامي براي تغيير حکومت ها، دهها تجربه موفق مسالمت آميز را تجربه کرده است، تجربه هايي کم هزينه تر و انساني تر که با اهداف آينده ما بيشتر هماهنگي دارند.
*ما نمي توانيم از شيوه هاي غير انساني، خشونت آميز، توطئه گرانه، تروريستي و آميخته با شکنجه و وحشت در مبارزه خود استفاده کنيم. استفاده از اشکال خشونت آميز ما را از هدف هاي انساني خود بازداشته و قابل توجيه براي مقصود ما نيست.

ادامه مطلب


Wednesday, October 22, 2003

امضاي پروتکل الحاقي:تمکين اقتدارگرايان به اجماع جهاني

تمکين اقتدارگرايان حاکم بر جمهوري اسلامي به پذيرش پروتکل الحاقي و امضاي آن عليرغم تمايل آنها، پيروزي بزرگي است براي مردم ايران، محافل صلحدوست جهاني و محافل اصلاح طلب داخل کشور و فعالين سياسي خارج که تاثير آن در ساير عرصه هاي سياسي در آينده به بازنمايي راه هاي تازه اي در مقابله با اقتدارگرايان خواهد انجاميد.

ادامه مطلب


Tuesday, October 14, 2003

ديو چو بيرون رود فرشته در آيد

انتخاب شيرين عبادي از طرف کميته صلح نوبل، بيانگر مقبوليت راهي است که ايشان در مبارزه خود بر عليه جهل و تاريکي در شرايط دشوار جامعه ايران برگزيده و جامعه آگاه بين المللي به حمايت از آن برخاسته است. حمايت کميته صلح نوبل از شيرين عبادي، حمايت جامعه صلح و دمکراسي از جنبش دمکراتيک کشور ماست، حمايتي که نه با تهاجم نظامي که با پاداش به مدافعان راه آزادي و حقوق بشر با اعطاي جايزه صلح نوبل نيروي آن را صد چندان افزايش داده و در استقبال از شيرين و خوش آمد به او ديو استبداد را مجبور به ترک تهران نمود.

ادامه مطلب


Saturday, October 11, 2003

دلم براي محمد رضا خيلي تنگ شده!

البرز که به دنيا اومد، مامان براي کمک به ما آمد آمريکا. دوسالي پيش ما بود، البرز و ميترا چه لذتي بردند. مادربزرگ رو تجربه ميکردند، مادربزرگ براشون غذا درست مي کرد، لوسشون مي کرد، قصه مي گفت. مادر بزرگ هم لذت مي برد، نوه هاش رو دوست داشت، خوشحال بود که من اعدام نشدم و او امروز از بودن در کنار نوه هاش لذت مي بره.

اعدام محمدرضا نه تنها مادرش رو بي فرزند کرد، که او را از داشتن نوه هاي پسرش براي هميشه محروم کرد، عروسش رو اصلا نديد. اگر محمدرضا اعدام نمي شد، مادر محمدرضا عروسش رو مي ديد، نوه هاش رو بغل ميکرد و مي بوسيد، دلش که ميگرفت به اونها زنگ ميزد و حالشون رو مي پرسيد، بچه ها براش شعر مي خوندن و او لذت مي برد.

اما امروز او تنهاست. محمدرضا نيست، عروسي نيست، و صداي آواز بچه ها در خانه خالي و پرغم آنها پيدا نيست.

علي برادر کوچکتر محمدرضا بود. سال 60 بود که دستگير شد. فقط 15 سال داشت. يکي از جوانترين بچه هاي بند بود. شهريور 67 که اعدام شد تازه داشت خودش رو براي امتحان نهايي شهريور همان سال آماده مي کرد.

با اعدام محمدرضا و علي خانواده سعيدي براي هميشه آنها را از دست داد

ادامه مطلب


Tuesday, October 07, 2003

خطر حمله اسرائيل به ايران

عدم موفقيت آمريکا در عراق طبق پيش بيني هاي مقامات پنتاگون و هزينه هاي گزاف انساني و مالي و پيچيده تر شدن اوضاع داخلي عراق، پيشبرد طرح مشابهي را در رابطه با ايران از دستور کار مقامات آمريکايي خارج نموده و سياست وزارت خارجه را که بيشتر تمايل به مذاکره با رژيم ايران به منظور حل مسئله عراق را مد نظر دارد، در دستور قرار داده است. اما هر دوگرايش وزارت دفاع و وزارت خارجه آمريکا از حملات محدود نظامي بويژه از جانب اسرائيل حمايت نموده و در راستاي تحقق طرح هاي خود آن را ارزيابي مي نمايند. وزارت امور خارجه به منظور افزايش فشار بر حاکميت ايران و گرفتن حداکثر امتياز در مذاکره فيمابين دو دولت از اين حملات محدود استقبال مي نمايد. از طرف ديگر گرايش وزارت دفاع معتقد است که با توجه به نقش جمهوري اسلامي در عراق و توجه جامعه شيعي عراق به ايران و حمايت هاي تبليغاتي، مالي و بعضا نظامي ايران از تمامي جريانات فعال درون عراق، حل مسئله عراق، منوط به حل مسئله ايران بوده لذا آنها معتقدند که با گسترش جنگ به ايران و عراقي کردن ايران، پشت جبهه ائتلاف ضد آمريکايي در عراق را از ميان برداشته و همزمان مشکل آمريکا در دو کشور عراق و ايران حل خواهد شد.

ادامه مطلب


Saturday, October 04, 2003

در راه ايجاد کميته هاي کشف حقيقت

بازگويي خشونت و جنایات از زبان قربانيان بازمانده اين حوادث و شاهدان اولين گام براي مشخص کردن ميزان جنايات، ليست کامل قربانيان اين جنايات و برآورد خسارات مادي و معنوي وارده و تعيين عاملين ارتکاب اين جنايات مي باشد.

نياز به شکل گيري يک کميته کشف حقيقت در خارج از کشور به منظور جمع آوري اسناد و شواهد و طبقه بندي آنها، ايجاد بحث هاي ضروري و استفاده از تجارب بين المللي و تماس با کميته هاي کشف حقيقت در ساير کشورها و استفاده از تجارب عيني آنها، جهت ايجاد کميته کشف حقيقت در داخل کشور و ترويج روحيه مشارکت ملي در راه آشتي ملي و بازگشودن عقده هاي خشونت و دعوت از قربانيان حوادث خشونت بار اين سالها به بازگويي و افشا و روشنگري بر آنچه که برقربانيان اين حوادث رفته است و کمک از محافل بين المللي براي تسريع اين امر و نظارت بر چگونگي پيشرفت کار کميته کشف حقيقت و ارتباط آن با محافل حقوقي مورد احترام افکار عمومي جهان اولين قدمي است که مي تواند مانع از حوادث خشونت بار ممکن در آينده کشور و تسهيل کننده امر انتقال قدرت به گونه مسالمت آميز در آينده باشد.

اين کميته مي تواند به شکل يک گروه کار داوطلبانه از حقوقدانان، فعالين گروه هاي حقوق بشري، قربانيان بازمانده حوادث سالهاي گذشته از تمامي لايه هاي اجتماعي، خانواده هاي قربانيان و شاهدان عيني اين حوادث و فعالين سياسي علاقمند در اين عرصه از فعاليت اجتماعي و فعالين مطبوعاتي در خارج از کشور تشکيل شده و به عنوان اولين گام براي رسيدن به آشتي ملي و بازگشت اميدواري اجتماعي براي آينده کشور حرکت خود را آغاز نمايد.

ادامه مطلب

Page 15 of 17 pages « First  <  13 14 15 16 17 >
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام