گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, February 24, 2012

چرا افرادی مثل ثابتی پیدا شده اند؟

آیاز وجود افراد اطلاعاتی و امنیتی لازم آمده؟

چرا افرادی مثل ثابتی پیدا شده اند؟ آیا با توجه به اوضاع جدید نیاز به وجود افراد اطلاعاتی و امنیتی لازم آمده؟
تفاوت ثابتی با ری شهری و یا تائب و پور محمدی و دیگر جنایتکاران در نظام اسلامی چیست؟ آیا فردا قرار است تائب هم مدعی شده و در رسانه ای خارجی مدعی باشد؟
آیا تقابل غرب و اسرائیل با حکومت اسلامی وارد مرحله ای شده است که لازم است شخصیت های جدید امنیتی و اطلاعاتی مثل ثابتی وارد صحنه شوند؟
مخالفت سیاسی با حکومت اسلامی در انحصار هیچ گروه خاصی نیست، همه به یک اندازه حق دارند که در مبارزه برای تحول و تغییر دمکراتیک در ایران شرکت کنند، اما آیا جنایتکارانی که دستشان به خون آغشته است و مسولیتهای اطلاعتی وامنیتی دارند هم این حق را دارند؟ آیا در مهد دمکراسی های اروپایی طرفداران احزاب فاشیستی امکان فعالیت دارند؟

ادامه مطلب


Friday, February 17, 2012

ربط دمکراسی و حقوق بشر به پروژه هسته ای

چرا حسن داعی سوالات انحرافی مطرح می کند

باید دقت کرد که چرا حسن داعی سوالات انحرافی مطرح می کند و هدف ایشان و امثال او از طرح اینگونه سوالات چیست
مطالبه ما، اپوزیسیون دمکرات ایرانی چیست؟ آیا ما جز دمکراسی و رعایت حقوق بشر و احترم به حقوق شهروندی چیز دیگر می خواهیم، چرا ما نباید مطالبه دمکراسی خواهی خود را به هیچ پروژه دیگری گره بزنیم آیا اگر ایران دست از ادمه فعالیت های هسته خود بر دارد و یا ازمداخله در منطقه خود داری کند به معنی این است که دکان اپوزیسیون قرار است تعطیل شود؟ به نظر می رسد که کسانی که مطالبه اپوزیسیون را به این پروژه ها پیوند می زنند بیشتر از اینکه دغدغه دمکراسی داشته باشند به دنبال تامین منافع اسرائیل در منطقه هستند
مشکل دمکراسی و حقوق بشر در ایران به ادامه و یا توقف پروژه هسته ای هیچ ربطی ندارد ، ما چه جمهوری اسلا می با غرب و اسرائیل در این زمینه به توافق برسد و چه نرسد در هر حالت بدنبال دمکراسی در ایران هستیم، پیوند زدن ناف اپوزیسیون به چنین پروژه هایی نه تنها ما را در نظر مردم ایران بی اعتبار می کند که نگاهی انحلال طلبانه در آینده سیاسی اپوزیسیون می باشد

ادامه مطلب


Tuesday, February 14, 2012

خشونت یا مبارزه مسالمت آمیز مدنی؟

کدام یک بیشتر متضمن دستیابی به دمکراسی است؟

پس هدف از مبارزه فقط جایگزین کردن دولتی با دولت دیگر، و یا جایگزین کردن شخصی و یا گروهی با شخص و یا گروه دیگر نیست. هدف دستیابی به یک نظام دمکراتیک است.
با یک چنین چشم اندازی از هدف مبارزه است که بدنبال شکلی از مبارزه هستیم که با بکارگیری آن بتوان به مقصود که یک نظام دمکراتیک است دست یافت و پس از دستیابی به آن تضمینی وجود داشته باشد که نظام مذکور تداوم داشته و ابزارهای لازم برای حفظ و استمرار آن در طول مبارزه بوجود آمده است.
به نظر من با توجه به تجربه های انتقال و جابجایی قدرت سیاسی مبارزه مسالمت آمیز و مدنی در مقایسه با دیگر اشکال تجربه شده مبارزاتی بیشتر متضمن به این مقصود است.
تجربه گذار در کشورهای مختلف طی یکی دو قرن اخیر و بویژه چند دهه گذشته حاکی از دو نوع گذار می باشد که بررسی و نگاهی کلی به آنها به فهم ما در این بحث که چرا مبارزه مسالمت آمیز را بر دیگر اشکال گذار ترجیح می دهیم کمک خواهد کرد.
تغییرات در درون یک ساختار حکومتی و یا گذار از یک ساختار حکومتی به ساختاری دیگر و یا تعویض و تغییر گروهها و افراد حاکم در یک سیستم حکومتی به گروهها و افراد دیگر می تواند به دو شیوه انجام پذیرد: شیوه گذار مسالمت آمیز، و یا گذار همراه با خشونت (غیرمسالمت آمیز).

ادامه مطلب


Friday, February 10, 2012

همکاری مجاهدین با موساد در ترور دانشمندان هسته ایران

ویترین سازی در پشت در های بسته در استکهلم

چرا اخبار مربوط به همکاری مجاهدین با موساد در ترور دانشمندان هسته ایران اعلام می شود؟ چرا پس از سالها جریان اجیر کردن عناصر جندالله توسط موسادمطرح شد؟ آیا همه اینها تلاش محافلی در ایالات متحده برای جلوگیری از افتادن در دام جنگ با جمهوری اسلامی ایران نیست ؟
جلسه استکهلم، تجربه ای شکست خورده و مایوس کننده.
اپوزیسیون نباید ویترین سازی کند، ویترین سازی آنهم در شکل ابتدایی آن در بنیاد الاف پالمه موجب سر خوردگی مخالفین در داخل و خارج از کشور است.
رهبر سازی و ایجاد رهبری سیاسی با ویترین سازی در پشت در های بسته متفاوتند. بیش از نصف از شرکت کنندگان در این کنفرانس را حتی فعالین سیاسی خارج از کشور نیز نمی شناسند و فاقد کمترین تجربه سیاسی هستند.
چرا رهبران حزب توده ایران واقعیت های تلخ زندگی در کشور های سوسیالیستی را پس از بازگشت به ایران با اعضای حزبی در میان نگذاشتند. آیا همان تجارب باز هم تکرار می شوند.
آیا چیزی به نام جنبش سبز هنوز وجود دارد.
آیا بازگشت به دوره امام خمینی (آنچه بعضی از اصلاح طلبان می گویند) راه حل است.
در ۲۵ بهمن چه خواهد گذشت.
در گفتگو زیر به این مباحث پرداخته شده است

ادامه مطلب


Friday, February 03, 2012

دمکراسی سازی پشت در های بسته

صاحب خانه در بنیاد اولاف پالمه چه کسی است


چرا برخی از افراد شرکت نمی کنند
چرا سمینار پشت در های بسته برگزار می شود
هدف اصلی سمینار چیست
چه باید کردادامه مطلب


Saturday, January 28, 2012

پروژه هسته ای ایران و پیامدهای سیاسی آن

سخنرانی در کانون فرهنگ شهر فرزنو در کالیفرنیا ۲۸ ژانویه ۲۰۱۲

سخنرانی در کانون فرهنگ شهر فرزنو در کالیفرنیا
موافقین و مخالفین پروژه هسته ای در ایران چه می گویند
پروژه هسته ایران چگونه و چرا آغاز شد
پدر هسته ای ایران دکتر اکبر اعتماد چگونه به این پروژه کشانده شد
انگیزه ایران در دوران شاه در ساختن نیروگاه های هسته چه بود، آیا جمهوری اسلامی ایران با همان انگیزه ها این پروژه را دنبال میکند ؟ آیا پروژه های هسته ای در دیگر کشورها با انگیزه غیر نظامی شروع شدند
آیا پروژه هسته ای ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته استاگر جنگ راه حال نیست پس چه باید کرد
آیا پروژه های هسته ای در دیگر کشورها با انگیزه غیر نظامی شروع شدند
آیا پروژه هسته ای ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته است
اپوزیسیون ایرانی در این رقابت بین المللی کجا ایستاده است و چه نقشی را ایفا می کند
آیا امیدی به فروپاشی نظام اسلامی در ایران هست
آیا جنگ برای ما دمکراسی را به ارمغان خواهد آورد
چه تفاوتی بین پاسدار ایرانی و سربازان اس اس می باشد
آیا پاسداران ایرانی موجوداتی غیر انسان هستند

ادامه مطلب


Friday, January 27, 2012

بر اندازی از راه دور

آلترناتیو سازی در بنیاد الاف پالمه


براندازی از راه دور و نسخه پیچی های ....اپوزیسیون
انتخابات پیش رو و احتمال شدت گرفتن هر چه بیشتر درگیری ها
آیا احمدی نژاد و طرفداران او دست به سلاح و ترور خواهند برد
خامنه ای در آچمز
آلترناتیو سازی از نوع شناخته شده آن در بنیاد الاف پالمه در سوئدادامه مطلب


Friday, January 20, 2012

شیوه های نفوذ و رهبر سازی

فقدان سازماندهی مشکل اصلی اپوزیسیون

شیوه های نفوذ و رهبر سازی دسگاه های امنیتی و اطلاعاتی در اپوزیسیون
نگاهی به رفتار احمد فرهادی در رابطه با دریافت جایزه
گل شیفته فراهانی و چرایی رفتار او
تحریم فعال در انتخابات پیش رو به چه معناست


ادامه مطلب


Friday, January 13, 2012

ترور دانشمندان هسته ای ایران

گفتگوی هفته با تلویزیون میهن

جنایت تروریستی اخیر در حقیقت اقدامی است در جهت تشویق به عملیات تلافی جویانه از طرف رهبران جمهوری اسلامی و در گیر کردن آنها در جنگ ، جنگی که تا به حال هم رهبری ایالات متحده و هم رهبری جمهوری اسلامی ایران از آن پرهیز کرده اند و اسراییلی ها به هر شکلی در صدد کشیدن آنها در جنگ هستند

ادامه مطلب


Friday, December 30, 2011

گفتگو هفته با تلوزیون میهن

جمعه سی ام دسامبر ۲۰۱۱


پیرامون انتخابات پیش رو، احتمال جنگ و موضع اپوزیسیون ، نامه دکتر سروش به خامنه ای در پاسخ به تقاضای نوری زاد

ادامه مطلب


Monday, December 19, 2011

باور به شکست ناپذیری حکومت دینی

استیصال از نشستن در اطاق انتظار تاریخ و پناه بردن به معجزه جنگ

موافقین جنگ فرض را بر این گذاشته اند که یک جبهه جهانی واحد از نیروهای دمکراتیک وجود دارد که موافق جنگ با ایران بوده و این دوستان با حمایت از جنگ و تشوق به جنگ خود را در کنار این جبهه واحد می بینند و به صراحت از همراهی و همسویی با آن دفاع می کنند. این دوستان از طرف دیگر چنین تصویر می کنند که مخالفین جنگ نیز در یک جبهه جهانی ارتجاعی در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته و حامیان نظام دینی هستند.

ادامه مطلب


Friday, December 09, 2011

گفتگو با تلویزیون میهن

جمعه نهم دسامبر ۲۰۱۱


ماجرا هواپیما بدون سرنشین امریکایی و عواقب نظامی و سیاسی آن
چرا بعضی از جریانات اپوزییسیون در خارج به دنبال جنگ و حمایت نظامی خارجی هستند
آیا اپوزیسیون بدون اعتماد به جنبش درون کشور و مردم راهی جز حمایت از جنگ و دخالت نظامی دارد؟
راه میانه وجود ندارد ، ما هم باید همان راهی را برویم که مردم در دیگر کشور هایی استبدادی برای آزادی رفتند

ادامه مطلب


Saturday, December 03, 2011

What will happen?

Threats of war and its impact on Iran’s democratic movement


The risk of Iran acquiring nuclear weapons, despite Israeli propaganda and the provocation of their close allies is not an immediate threat. However, the threat of a military invasion and the bombing of Iran's nuclear facilities is much more imminent and could be turned into a full scale war with unpredictable consequences. In addition, the threat of a preemptive strike and the fear, insecurity and uncertainty it creates gives Iranian war mongers a good excuse to expedite their bomb making project, which was said to have been stopped in 2003 by multiple official reports.

ادامه مطلب


Friday, December 02, 2011

گفتگو هفته با تلویزیون میهن

چرا سفارت انگلیس را اشغال کردند ، دعوای احمدی نژاد و پاسداران


جمعه اول ماه مارس ۲۰۱۱
تحریکات محافل جبگ طلب در رهبری ایران
چرا سفارت انگلیس را اشغال کردند ، دعوای احمدی نژاد و پاسداران
چرا اپوزیسیون به تفاهم نمی رسند
نقش جمهوری اسلامی در سی سال گذشته در از هم پاشیدن مناسبات اپوزیسیون


ادامه مطلب


Friday, December 02, 2011

بحران هسته ای، خطر جنگ

پی آمدهای آن بر جنبش دمکراسی خواهی در ایران

دیدن اینکه بعضی از گروه ها و شخصیت هایی ایرانی در خارج از کشور از جنگ و تهاجم و مداخله نظامی به ایران استقبال می کنند بسیار تاسف آور است، من مایلم به صراحت بگویم که ما در موقعیتی نیستیم که برای سرنوشت مردم در ایران تصمیم بگیریم ، ما نمی توانیم و نباید به خود اجازه دهیم که تحت بهانه هایی پوچ و مسخره ای چون حمایت و دخالت بشر دوستانه به تشویق نیرو هایی خارجی از جمله پیمان نظامی ناتو و بمباران ایران حمایت نماییم . ما باید به بلوغ سیاسی ایرانیان احترام گذاشته به توانایی هایی آنها برای انتخاب راه تحول نیز اعتماد کامل داشته باشیم

ادامه مطلب

Page 5 of 18 pages « First  <  3 4 5 6 7 >  Last »
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام