گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, March 11, 2005

با پیراهن سفید، ولی نه در صفوف رای

چرا پیشنهاد نمی کنید که همه این افراد، یعنی 50 درصد مردم مورد نظر شما، در کنار رهبران سیاسی مدعی رهبری آنها با همان پیراهن های سفید و پرچم های سفید در دست، در مراکز دیگری به جز صفوف رای گیری، ازدحام نمایند؟ مثلا بروند در مراکز شهرها، یا در مقابل ساختمان های شهرداری یا در پارک اصلی هر شهر. آیا تصویر هزاران انسان با پیراهن های سفید و پرچم سفید در دست در مراکز شهرها و پارک های اصلی شهر در روز رای گیری نشانه بهتری در اعتراض به انتخابات فرمایشی نیست؟و حداقل توجه بیشتری از اذهان در داخل و خارج را جلب نمی نماید و بهتر از طولانی تر شدن صفوف در مقابل مراکز رای گیری نیست

ادامه مطلب


Friday, March 04, 2005

شخصیت سیاسی پنهان کیست؟

این کدام شخصیت سیاسی و با اعتبار بین‌المللی است که اگر در صحنه حاضر شود، اپوزیسیون پاره پاره کشور ما در پشت سرش صف‌آرایی خواهد کرد، نیروهای داخل کشور ایشان را می‌پذیرند، و مردم در اعتراض به رد صلاحیت ایشان به خیابانها خواهند ریخت و تا نفی کلیت رژیم اسلامی اعتراض به پیش خواهد رفت. احتمالا جامعه جهانی و نهادهای دمکراتیک و مراکز خبررسانی حضور ایشان را تبلیغ خواهند کرد و در پرتو حمایت جهانی از ایشان حرکت ساختار شکن پایه‌گذاری خواهد شد و احتمال اینکه انتخابات تبدیل به رفراندوم تغییر قانون اساسی هم بشود، وجود دارد.

این کدام شخصیتی است که با این همه توانایی‌ها هنوز از چشم همه ما فعالان سیاسی پنهان مانده است؟
نکند که چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید...

ادامه مطلب


Wednesday, March 02, 2005

انتخابات ریاست جمهوری یا رفراندوم مشروعیت نظام

نظام جمهوری اسلامی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در واقع خود را به رفراندوم عمومی گذاشته است. اهمیت این انتخابات نه به دلیل دعوا بر سر ریاست جمهوری است، که بیشتر نمایش تقابل دو تمایل اجتماعی است که پس از 26 سال تجربه زندگی در جمهوری اسلامی و خصوصا تجربه 8 سال گذشته اصلاح از درون، این بار به شکل گیری قطب بندی جدیدی در جامعه ما منجر می شود.

از یک سو طرفداران حفظ و اصلاح نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر مخالفت وسیع ترین اقشار تحصیلکرده و متخصص و مدرن جامعه با ساختارهای موجود و تمایل آنها به جایگزینی نظام اسلامی با یک نظام دمکراتیک و مردمی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، احترام به حقوق شهروندی، حذف تبعیض از تمامی ساختارهای حقیقی و حقوقی در کشور و حفظ استقلال و منافع و مصالح ملی است.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر