گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, June 10, 2005

آقای معین، به سوال دخترم پاسخ دهید

راستی بچه‌های شما می‌دونن توی این سالهای بعد از انقلاب چقدر آدم زندان رفتند، اعدام شدند و دربدر شدند، میدونن سال ٦٧ زندان‌های سیاسی رو بدون دلیل و بهانه‌ای قتل عام کردند؟ از شما هیچ‌وقت پرسیدند که بابا، این کارها رو کی کرده و چرا؟ هیچ وقت از شما پرسیدند که به سر خانواده‌های قتل عام شده‌ها چه گذشته؟ حالا کجای دنیایند؟ بدون پدر و مادر و فرزند چه می‌کنند؟
هیچ وقت بهشون گفتین که همین نزدیکی تهرون خودمون یک قبرستون هست که بهش میگن خاوران و هزاران جوان بی‌گناه اونجا خوابیدند، تازه خاوران تنها که نیست، ازاین قبرستون‌ها تو همه شهرها هست که بهش میگن «لعنت آباد». راستی هیچ وقت فکر کردین که این لعنت آبادها رو کی به پا کرد؟ یادم نیست اون موقع وزیر علوم و آموزش عالی کی بود ولی راستی در دوره وزارت شما هیچوقت آماری گرفتید که چند تا دانشجو، از دانشجوهای این مملکت بعد از انقلاب افتادند زندان و چندتاشون اعدام شدند؟
راستی اگر بچه‌های شما بپرسن چرا اون همه زندانی بیگناه رو اون سالها اعدام کردند، شما چی میگین؟

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر