گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Saturday, January 28, 2012

پروژه هسته ای ایران و پیامدهای سیاسی آن

سخنرانی در کانون فرهنگ شهر فرزنو در کالیفرنیا ۲۸ ژانویه ۲۰۱۲

سخنرانی در کانون فرهنگ شهر فرزنو در کالیفرنیا
موافقین و مخالفین پروژه هسته ای در ایران چه می گویند
پروژه هسته ایران چگونه و چرا آغاز شد
پدر هسته ای ایران دکتر اکبر اعتماد چگونه به این پروژه کشانده شد
انگیزه ایران در دوران شاه در ساختن نیروگاه های هسته چه بود، آیا جمهوری اسلامی ایران با همان انگیزه ها این پروژه را دنبال میکند ؟ آیا پروژه های هسته ای در دیگر کشورها با انگیزه غیر نظامی شروع شدند
آیا پروژه هسته ای ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته استاگر جنگ راه حال نیست پس چه باید کرد
آیا پروژه های هسته ای در دیگر کشورها با انگیزه غیر نظامی شروع شدند
آیا پروژه هسته ای ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته است
اپوزیسیون ایرانی در این رقابت بین المللی کجا ایستاده است و چه نقشی را ایفا می کند
آیا امیدی به فروپاشی نظام اسلامی در ایران هست
آیا جنگ برای ما دمکراسی را به ارمغان خواهد آورد
چه تفاوتی بین پاسدار ایرانی و سربازان اس اس می باشد
آیا پاسداران ایرانی موجوداتی غیر انسان هستند

ادامه مطلب


Friday, January 27, 2012

بر اندازی از راه دور

آلترناتیو سازی در بنیاد الاف پالمه


براندازی از راه دور و نسخه پیچی های ....اپوزیسیون
انتخابات پیش رو و احتمال شدت گرفتن هر چه بیشتر درگیری ها
آیا احمدی نژاد و طرفداران او دست به سلاح و ترور خواهند برد
خامنه ای در آچمز
آلترناتیو سازی از نوع شناخته شده آن در بنیاد الاف پالمه در سوئدادامه مطلب


Friday, January 20, 2012

شیوه های نفوذ و رهبر سازی

فقدان سازماندهی مشکل اصلی اپوزیسیون

شیوه های نفوذ و رهبر سازی دسگاه های امنیتی و اطلاعاتی در اپوزیسیون
نگاهی به رفتار احمد فرهادی در رابطه با دریافت جایزه
گل شیفته فراهانی و چرایی رفتار او
تحریم فعال در انتخابات پیش رو به چه معناست


ادامه مطلب


Friday, January 13, 2012

ترور دانشمندان هسته ای ایران

گفتگوی هفته با تلویزیون میهن

جنایت تروریستی اخیر در حقیقت اقدامی است در جهت تشویق به عملیات تلافی جویانه از طرف رهبران جمهوری اسلامی و در گیر کردن آنها در جنگ ، جنگی که تا به حال هم رهبری ایالات متحده و هم رهبری جمهوری اسلامی ایران از آن پرهیز کرده اند و اسراییلی ها به هر شکلی در صدد کشیدن آنها در جنگ هستند

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر