گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, October 20, 2009

دیدار جان هانا با نمایندگان اپوزیسیون

ایران را چگونه باید فلج کرد؟

دوستان عزیز، نمی توان حامی جنبش اصلاح طلبانه ی سبز بود و همزمان با مشاورین چینی و بوش برای تحریم اقتصادی و حمله نظامی علیه ایران مشاوره داد.
توسل به فشارهای خارجی و وارد کردن اهرم های تحریم اقتصادی و حمله نظامی در هر اندازه ی آن، نشان دهنده ی این واقعیت است که ما به جنبش سبز، ظرفیت ها و توانایی های آن باور نداریم.
فرصت های بیشماری پیش روست. برگزاری هر مسابقه ی فوتبال، هر جشن فارغ التحصیلی، هر تظاهرات حکومتی و غیرحکومتی، هر عید و عزاداری مذهبی و غیرمذهبی برای جنبش سبز فرصتی است برای حضور و برای حکومت هزار بار بدتر از بمب هایی است که امریکا و اسرائیل قرار است بر این کشور فرو ریزند.
مطمئن باشید که کودتاگران را نه از راه تحریم اقتصادی و نه از طریق بمباران های هدفمند و غیرهدفمند، که در خیابانهای پایتخت در میادین ورزشی و در مساجد و حوزه های دینی و در دانشگاه ها و کارخانه ها و اداره های دولتی و در محفل های خانوادگی و محلی و ملی می توان و باید که از پای در آورد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام