گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, June 02, 2009

پشت کردن به فرصت تاریخی

انتخاب احمدی نژاد

ممانعت از ادامه ی حضور احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری برای یک دوره دیگردر حقیقت بیانگر تمایل و انتخاب مردم و رهبران حکومت ایران در راستای حمایت از سیاست تعدیل تشنج در خاورمیانه است. انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری عملا روند مذاکرات در آینده را به مخاطره خواهد انداخت. کمک به انتخاب احمدی نژاد، چه به صورت فعال و چه به شکل انفعالی آن، کمک به مقابله و رویارویی احتمالی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و ایالات متحده و تشدید تشنج هر بیشتر درمنطقه و مناسبات میان دو کشور خواهد بود.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام