گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, September 23, 2011

به یاد هدی صابر

که هیچ گاه به خشونت متوصل نشد

هدی صابر پس از سالها مبارزه بر علیه ظلم در نظام اسلامی و تحمل زندان به دفعات طی تمام سالهای اخیر در آخرین اعتراض مسالمت آمیز خود دست به اتصاب غذایی زد که منجر به از دست دادن جان او گردید. این گفتگو در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران به یاد و خاطره او برگزار شد.
یادش گرامی و خاطره اش همیشه جاودان است

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام