گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, January 13, 2012

ترور دانشمندان هسته ای ایران

گفتگوی هفته با تلویزیون میهن

جنایت تروریستی اخیر در حقیقت اقدامی است در جهت تشویق به عملیات تلافی جویانه از طرف رهبران جمهوری اسلامی و در گیر کردن آنها در جنگ ، جنگی که تا به حال هم رهبری ایالات متحده و هم رهبری جمهوری اسلامی ایران از آن پرهیز کرده اند و اسراییلی ها به هر شکلی در صدد کشیدن آنها در جنگ هستند

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام