گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, April 08, 2012

کنفرانس واشینگتن را با چه انگیزه ای بر گذار کردند

جای خالی رهبری جنبش سبز در کنفرانس

کنفرانس واشینگتن را چه کسانی و با چه انگیزه ای بر گذار کردند
نقش آقای آهی در این کنفرانس چیست
آیا این کنفرانس هم در ادامه همان کنفرانس استکهلم است ، چهره های اصلی آن چه کسانی هستند و دکور صحنه را از چه افرادی درست کرده اند.
آیا این کنفرانس واقعا بدنبال انسجام در صفوف اپوزیسیون است یا عملا با شیوه ای نوچه پرورانه به انسجام اپوزیسیون ضربه زده و به رقابت های نا ساام و عملا تخریب در صفوف اپوزیسیون می پردازد
چرا دوستان در اتاق انتظار فروپاشی نشسته اند و آنچه را که باید بکنند نمی کنند
وظیفه ما بحران سازی است یا نشستن در اتاق انتظار بحرانی که ما فقط تماشاچی آن هستیم
ما راهی جز همان راهی که دیگران برای رسیدن به دمکراسی رفته اند ، نداریم . باید بفهمیم چه می خواهیم و چگونه می توان به آنجا رسید ، مسیر دمکراسی را نمی توان در لابلای چالش های جمهوری اسلامی و غرب جستجو کرد.
چگونه می توان به تحقق یک نظام دمکراتیک در ایران دست یافت.
جای خالی رهبری جنبش سبز در کنفرانس را چگونه توجیه می کنند ، آیا بدون همراهی و هماهنگی با رهبری جنبش سبز و شخصیت ها و کادر های اصلی آن جنبش می توان ادعای حرکت در جهت ایجاد یک آلترناتیو دمکراتیک را در مقابل رهبری نظام دینی داشت؟
تا کجا می توان با رهبری جنبش سبز در داخل در آلترناتیو سازی رقابت کرد ، و این تقابل ما را به کجا خواهد برد
مجاهدین و جندالله در شرایط اضطراری و بحرانی بر همه جریانات دیگر برتری داشته و هیچ کدام از جریانات خارج کشوری نمی تواند با آنها رقابت کند
از دقیقه ۵۴ تا پایان گفتگو
مذاکرات هسته ای با ایران و مسائل مربوط به آن
آیا جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات از مواضع گذشته خود عدول کرده است
شرایط طرفین برای مذاکره چیست
احتمال حمله نظامی تا چه اندازه واقعی است
وضعیت آینده عراق و منافع جمهوری اسلامی متناسب با تحولات آینده در این کشور

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام