گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, October 07, 2011

گفتگو با تلویزیون میهن

پیرامون اختلاص ۳ میلیارد دلاری و اصلاحات و اصلاح طلبی در ایران

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن from Reza Fani Yazdi on Vimeo.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام