گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, October 27, 2011

گفتگو هفته با تلوزیون میهن

جمه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱

صحبتی پیرامون اوضاع در لیبی و کشتن وحشیانه قذافی و وضعیت سیاسی در ایران

گفتگو هفته با تلویزیون میهن جمعه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱ from rezafani on Vimeo.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام