گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, October 03, 2006

اکنون زمانی است که باید بازی جنگ را آغاز کرد

اگر ایالات متحده به طور جدی مصمم است که برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نماید باید همان روش ترکیه را الگوی عمل قرار دهد. دولت ترکیه سالها با تقاضاهای قانونی و خواهش و تمنا از سوریه خواهان توقف پناه‌دادن به تروریست‌های کرد بود. علیرغم تمام قول و قرارهای دیپلماتیک از طرف مقامات سوریه اما آنها هیچ اقدام عملی انجام ندادند. پس از آن در سال 1998 ارتش ترکیه مانورهای متعدد نظامی در مرزهای سوریه را آغاز کرد. سوریه ظرف چند هفته تغییر رویه داد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام