گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, January 17, 2007

تدارکات نظامی در منطقه برای حمله به ایران

بازی با برگ تقابل و جنگ شیعه و سنی خطرناک‌ترین سناریوی ممکن در منطقه‌ای ‏است که آینده ایالات متحده به مناسبات دوستانه با هردو گروه سنی و شیعه نیازمند ‏است. متاسفانه بخشی از مقامات امریکایی با تحریک اسرائیل در دام بازی خطرناکی ‏افتاده‌اند که بشترین باخت را نصیب آنها خواهد کرد. اگر چشم‌انداز ثبات و امنیت در ‏عراق در گرو ائتلاف حکومتی است که در آن هر دو گروه سنی و شیعه در کنار یکدیگر ‏به گونه‌ای مسالمت‌آمیز زندگی خواهند کرد، چشم‌انداز ثبات در کل منطقه نیز در ‏ایجاد تفاهم مابین عمده‌ترین قدرت‌های منطقه‌ای آن از جمله ایران، عربستان ‏سعودی، اسرائیل و سایر قدرتهاست.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام