گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, May 16, 2005

پروژه هسته‌ای را قربانی غنی‌سازی نکنید!

جدای از اینکه انگیزه رهبران جمهوری اسلامی ایران از تشدید بحران کنونی چیست، که خود جای بررسی جداگانه‌ای دارد، تشدید بحران اما در شرایط کنونی و در زمانی که محافلی در واشنگتن و تل آویو به بررسی طرح‌های استراتژیک جنگی در ستادهای عملیاتی خود مشغولند و صحبت از استفاده از سلاح‌های اتمی برای نابودی کامل موسسات علمی و تحقیقاتی و نیروگاه‌های کشور را در دستور عمل خود قرار داده اند و به تمرین و مانورهای متعدد آماده سازی برای حمله‌های وسیع و غافلگیرانه که هدفی جزنابودی کامل تاسیسات هسته‌ای ایران را که بخشی از سرمایه ملی است، در سر نمی‌پرورانند، صحبت از شکستن مهروموم‌های سازمان انرژی اتمی در تاسیسات اصفهان و نطنز و آغاز ازسرگیری پروژه غنی سازی، نتیجه‌ای جز نابودی این موسسات در بر نخواهد داشت

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام