گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, March 04, 2005

شخصیت سیاسی پنهان کیست؟

این کدام شخصیت سیاسی و با اعتبار بین‌المللی است که اگر در صحنه حاضر شود، اپوزیسیون پاره پاره کشور ما در پشت سرش صف‌آرایی خواهد کرد، نیروهای داخل کشور ایشان را می‌پذیرند، و مردم در اعتراض به رد صلاحیت ایشان به خیابانها خواهند ریخت و تا نفی کلیت رژیم اسلامی اعتراض به پیش خواهد رفت. احتمالا جامعه جهانی و نهادهای دمکراتیک و مراکز خبررسانی حضور ایشان را تبلیغ خواهند کرد و در پرتو حمایت جهانی از ایشان حرکت ساختار شکن پایه‌گذاری خواهد شد و احتمال اینکه انتخابات تبدیل به رفراندوم تغییر قانون اساسی هم بشود، وجود دارد.

این کدام شخصیتی است که با این همه توانایی‌ها هنوز از چشم همه ما فعالان سیاسی پنهان مانده است؟
نکند که چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید...

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر