گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, November 17, 2004

اپوزیسیون و سناریوی عراقیزه کردن ایران

اینکه سیاست ایالات متحده در رابطه با ایران در دور آینده چگونه پیش خواهد رفت به عوامل گوناگونی بستگی دارد. مطمئنا مشکل ایالات متحده در حل مساله عراق و شاید در آینده نزدیک حتی در افغانستان یکی از عوامل اساسی و تعیین کننده سیاست آنها در منطقه و بويژه در رابطه با ایران باشد. آنها خوب می دانند که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تحولات آینده عراق و افغانستان نقش جدی ایفا خواهد کرد و ایالات متحده نمی تواند از نقش تعیین کننده ایران در روند تحولات در این دو کشور غفلت نماید.

بنابراین دو راه عمده مقابل ایالات متحده است.
سناریوی اول: کنار آمدن با رژیم جمهوری اسلامی، پذیرفتن نقش ایران در حل مساله عراق و واگذار کردن امتیازاتی چه در رابطه با آینده حاکمیت در عراق
سناریوی دوم: فراهم کردن زمینه های مقابله و احیانا تهاجم نظامی همه جانبه به منظور فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و تغییر رژیم در ایران

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام