گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, November 04, 2004

شمس و تنها گزینه اش هاشمی رفسنجانی

حال پرسش اینجاست که آیا بازگشت دوباره هاشمی رفسنجانی «تنها گزینه» است؟

به باور من پاسخ این است که این تنها گزینه از جهتی است که بازگشت دوباره بخشی از اصلاح طلبان دولتی را تحت دولت وفاق ممکن می نماید. یعنی می توان گفت تنها گزینه مطمئن بازگشت به گذشته است تازه اگر هاشمی دوباره امثال خاتمی را در هیئت دولت خود در کنار ولایتی ها بپذیرد. اما مطمئنا گزینه ای رو به آینده برای استمرار حرکت اصلاحی در جامعه نیست. هاشمی به مراتب به محافظه کاران نزدیک تر بوده تا به طرفداران اصلاحات. مواضع ایشان طی سالهای گذشته و مخالفت های ایشان با طرفداران جنبش اصلاحات در کشور و نقش ایشان در جایگاه رئیس شورای مصلحت نظام و خطابه های ایشان در نمازهای جمعه و مواضع سیاسی ایشان در عرصه های داخلی و خارجی، نه نوید آینده اعتماد سازی است در عرصه بین المللی و نه امید تحولی در بازگشایی فضای سیاسی در داخل. اما آنچه از رهگذر حمایت اصلاح طلبان از کاندیداتوری ایشان بر جای خواهد ماند، عمیق تر شدن فاصله ایست که در روند جداسازی پایگاه اجتماعی نیروهای حامی اصلاحات از شاخص های شناخته شده سیاسی این جنبش در داخل کشور پدید خواهد آمد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام