گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, November 03, 2004

انتخابات عراق

شکل گیری یک حکومت دینی در عراق شکست مفتضحانه‌ای خواهد بود برای سیاست مداران طرفدار جنگ در عراق، مسلما اگر کنگره امریکا تصوری از نتایج انتخابات امروز عراق و تهدید شکل گیری جمهوری اسلامی دیگری در منطقه داشت، محال بود که با هزینه کردن بزرگترین بودجه نظامی در تاریخ این کشور به شکل گیری چنین حکومتی کمک نماید.
امروز امریکا بیش از هر زمانی به کمک ایران برای کنترل اوضاع عراق محتاج شده است و نتیجه این انتخابات احتمالا این نیاز را تشدید خواهد نمود چرا که فشار دولت ائتلافی برای خروج نیروهای امریکایی در منطقه، به جدی تر شدن نقش ایران در کنترل اوضاع عراق کمک می‌نماید.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام