گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, August 26, 2004

کنترل بحران هسته ای یا تشویق به تهاجم نظامی

خطر دستیابی ایران به تولید سلاحهای هسته ای علیرغم تبلیغات محافل جنگ طلب اسرائیلی و تحریکات سایر محافل نزدیک به آنها خطری فوری نیست، اما تهدید به تهاجم نظامی و بمباران مراکز و تاسیسات هسته ای ایران، خطری است فوری که می تواند به یک جنگ خانمانسوز در منطقه مبدل گردد و بهانه ای است برای محافل جنگ طلب ایرانی که در شرایط ناامنی و عدم اطمینان از حمله های پیشگیرانه preemptive strike به دنبال دستیابی هرچه سریعتر به سلاح هسته ای باشند.
اپوزیسیون دمکراسی خواه ایران نیز باید به جای محکومیت تام و تمام مسئولین نظام در صدد کنترل بحران موجود برآمده و موقعیت خود را از حد آتش بیار معرکه جنگ طلبی های سیاستمداران اسرائیلی و همراهان آنها در ایالات متحده به یک نیروی مدافع صلح در کشور و منطقه و همراه جهانی جنبش فراگیر صلح و خلع سلاح هسته ای که هدف خود را نابودی کامل سلاح های هسته ای در جهان قرار داده است، ارتقاء دهد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام