گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Saturday, July 24, 2004

چه کسی برنده انتخابات رياست جمهوري است

روشن است که حضور یک رئیس جمهور دمکرات و اصلاح طلب به مراتب بهتر از یک رئیس جمهور دیکتاتور و قدرت مدار است. حتی در دیکتاتوری ترین اشکال و ساختارهای حکومتی حضور افراد بهتر در مقامات اجرایی حداقل میزان خسارات وارده به جامعه را کمتر نموده و گاه شرایط لازم را براي عبور جامعه به آینده ای بهتر فراهم مي آورد. اما آیا کاندیداهای مورد نظر اصلاح طلبان تا آنجا که تاکنون از آنها به صراحت يا در پرده سخن به میان مي آيد، توانايي مقابله با گرايش قدرتمند محافظه کاران را با توجه به ساختار اقتدارگراي نظام جمهوری اسلامی دارند

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام