گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, October 05, 2006

آیا ایالات متحده به ایران حمله خواهد کرد

بسیاری از تحلیل‌گران این گروه معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر تهدیدی استراتژیک برای ‏امنیت ایالات متحده است. این گروه که بخشی از نگرانی های آنها در چند محور زیر در گزارش کمیسیون ‏اطلاعات مجلس نمایندگان این کشور به شرح زیر آمده است، بر این باورند که:‏
ایران احتمالا از یک برنامه تهاجمی در تولید و تحقیقات سلاحهای شیمیایی برخوردار است.‏
ایران احتمالا یک برنامه تهاجمی برای سلاحهای بیولوژیک دارد.‏
ایران بزرگترین انبار موشک‌های بالستیک در خاورمیانه است و احتمالا در صدد تجهیز هسته‌ای این ‏موشک‌هاست.‏•ایران منبع تامین، تربیت، تهیه سلاح، موشک و حمایت مادی از گروههای تروریستی در لبنان، فلسطین ‏و دیگر نقاط است.‏

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام