گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, March 16, 2008

تجربه سه دهه حکومت دینی

"خیانت به دین،‌ جاسوسی و مزدوری بیگانگان"

در کمترین دورانی از تاریخ یعنی حداقل در کشور ما رهبری دینی در ‏یک زمان محدود ۳۰ ساله اینهمه مورد اتهام و بی مهری از طرف دستگاه حکومتی قرار گرفته است. در هیچ کجا ‏از تاریخ معاصر یا چندصد ساله گذشته در کشورهای اسلامی و بویژه کشورهای شیعه، مراجع تقلید در نمایش‌های ‏تلویزیونی مجبور به عذرخواهی از مردم و اعتراف به خیانت به کشور و دروغ‌گویی نشده‌اند (آنچه بر آیت‌الله ‏شریعتمداری رفت)‌ یا خویشاوندان آنها به اتهام قتل و جنایت توسط دادگاهها به اعدام محکوم نشده بودند (مهدی ‏هاشمی وقضیه آیت‌الله منتظری) و یا خانه‌های آنها مورد هجوم و سنگسار واقع نشده و درب خانه‌هایشان از جاکنده ‏نشده است (ماجراهای آیت‌الله منتظری) و یا به ساده لوحی و ابزار دست نیروهای بیگانه و جریانات سیاسی متهم ‏نشده بودند و یا که فرزند امامشان را در یک توطئه قدرت به قتل نرسانده بودند (قتل سید احمد خمینی).‏

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام