گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, January 26, 2007

حمله نظامی آمريکا، بحران موجوديت و آينده ايران

اگر حماقت محمدعلی شاه باعث شد که نسل امروز ایرانی پس از ایشان برای سفر به مناطق شمالی کشور نیاز به گذرنامه و مدارک سفربه عنوان مهمان خارجی داشته باشند و این ننگ در تاریخ ایران همیشه برای ایشان باقی خواهد ماند، امیدوارم نسل فردای ایرانی برای سفر به اهواز و آبادان، سنندج و مهاباد، تبریزو ارومیه و زاهدان و ایران شهر نیاز به روادید مسافرتی و پاسپورت نداشته باشد.

رهبران جمهری اسلامی ایران باید بدانند که هرگونه حماقت، کوته بینی درجهت اقدامات تلافی جویانه و تحریکات نظامی و عملیات ایذایی برعلیه نیروهای امریکایی و یا درگیریهای اتفاقی در مرزهای کشور می تواند تمامی تلاش های محافل مخالف جنگ درمیان مردم امریکا و بخشی از رهبری سیاسی آن و دیگر محافل بین المللی را نقش بر آب کرده و آغازگر جنگی شوند که شعله های آتش آن نه تنها آینده کشور را بر باد خواهد داد که بیشتر از همه خود ایشان خانواده و اطرافیانشان راخواهد سوزاند

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام