گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, December 28, 2018

بازبینی اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶

چه درسی باید گرفت

گرچه این حرکت اعتراضی نهایتا سرکوب شد و موج اعتراضات موقتا فروکاهید، اما دوره جدیدی از مبارزات مردم متولد شد. در این دوره محور اصلی مبارزات از قشر میانی به اقشار و طبقات زحمتکش و کم درآمد جامعه منتقل شد. برای اولین بار حکومت اسلامی در مقابل نیروهایی در کف خیابان ها مواجه شد که تا دیروز به تمامی در خدمت اش بودند و از آنها در سرکوب اقشار متوسط در کلان شهرهای کشور سود می جست ...

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام