گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Saturday, January 24, 2004

سخني با دانشجويان: چرا به نظاره نشسته ايد؟

شما هميشه نشان داده ايد که نه تنها در کنار جنبش مردم که از اولين پيشگامان آن بوده و هستيد، شما که توان سازماندهي آن حرکت ها را داشته ايد، شما که صداي اعتراض به صدور حکم اعدام آغاجري را به گوش جهانيان رسانديد، شما که با حيثيت و اعتبار و صفاي باطن خود، جنبش اصلاح طلبانه را اعتبار و قوت بخشيديد، شما که فرياد جبهه واحد دمکراسي خواهي را اول از همه عليرغم فشارهاو تهديدات و هزينه هاي گزاف از درون فرياد کرديد، شما که نمايندگانتان همچون حقيقت جو ها، فرياد حقانيت و بيان حقايق جامعه اند، شما که تحول و تغيير، دمکراسي و آزادي، تمناي ذاتي شماست،
چرا امروز که نمايندگان ملت، گرچه بقول مومني «ديرشده» اما درگير اساسي ترين نبرد سرنوشت ميان طالبان و دمکراسي هستند، به نظاره نشسته ايد؟

ادامه مطلب


Tuesday, January 20, 2004

صحبتي با نمايندگان متحصن در خانه ملت

صراحت شما در دفاع از حقوق ملت براي برگزاري يک انتخابات آزاد و حذف مداخله شوراي نگهبان در امر تصفيه نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، خواست اکثريت قاطع مردم بوده و پافشاري شما در دفاع از اين حق شناخته شده شهروندي، حمايت و اعتماد از دست رفته را براي شما به ارمغان خواهد آورد. شما حمايت همه جانبه تمامي دوستداران "ايران براي همه ايرانيان" را از آن خود داريد بشرط آنکه اين مبارزه را به سرانجام برسانيد. پشتيباني و حمايت گروه هاي اجتماعي مردم، اعتماد و حمايت مجدد جنبش دانشجويي کشور، حمايت همه جانبه فعالين سياسي و اجتماعي در داخل و خارج از کشور از حرکت اعتراضي شما با اتکا به استقامت و پايداري و سازش ناپذيري شما در دفاع از آرزوهاي ملي مردم، نقطه اميدي است که مي تواند يکبار ديگر شوق و اشتياق ملي را براي يک تحول اساسي در ساختارهاي کشور برانگيخته و مردم را براي مقابله با گرايش اقتدارگراي حاکم و فراهم نمودن فضاي تحول به پاي صندوق هاي راي بکشاند. پيروزي مقطعي در اين مرحله و عقب نشيني شوراي نگهبان و شرکت مردم در انتخابات در واقع مرحله اي است که مي تواند سرآغاز روندي جديد در جنبش اصلاحات در جهت تغييرات ساختاري براي رفع موانع قانوني گرديده و جنبش اصلاح طلبانه مردم ايران را به مرحله کيفيتا نويني وارد نمايد.

ادامه مطلب


Sunday, January 18, 2004

تحصن نمايندگان در مقابله با کودتاي خزنده اقتدارگرايان

اقتدارگرايان ابتدا بايد به مردم ثابت مي کردند که مردم در انتخابات خود اشتباه کرده اند، حضور ميليوني آنها به حمايت از اصلاح طلبان اشتباه بوده و امکان هيچ تحولي در جامعه با مشارکت مردم ميسر نيست. لذا بدين منظور بايد مقاومت جدي صورت مي گرفت، نبايد هيچ قانوني از سد شوراي نگهبان عبور مي يافت، بايد لايحه مطبوعات در همان نطفه خفه مي شد و هيچ تحولي امکان وقوع نمي يافت.
بايد سعيد حجاريان ترور مي شد و بايد که حادثه دانشگاه اتفاق مي افتاد، بايد روزنامه ها بسته مي شدند و روزنامه نگاران در بند و زندان گرفتار مي آمدند، بايد حکم اعدام آغاجري صادر مي گرديد و تظاهرات دانشجويان سرکوب مي شد. همه اين ها براي اين بود که مردم راي دهنده باور کنند که از وکلاي آنها کاري ساخته نيست، و رئيس جمهور منتخب آنها با 22 ميليون راي قادر به جلوگيري از هجوم مشتي چماقدار به محوطه دانشگاه و کوي هاي دانشجويي نيست و حتي نمي تواند از ياران نزديک خود همچون نوري، گنجي، کديور، اشکوري، سازگارا و ده ها روزنامه نگار و نويسنده و دانشگاهي و فعال سياسي همراه و هم راي خود نيز دفاع نمايد.
بايد بدنه اجتماعي جنبش اصلاحات از رهبري آن جدا شده و بي اعتماد مي گشت، بايد جوانان و دانشجويان کشور تيرهاي ترکش خود را به سوي جنبش اصلاحات روان کنند و باورمندان به اصلاحات گرچه ناپيگير پاسخگوي سرکوب دانشجويان توسط مافياي وابسته به اقتدار باشند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر