گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, February 22, 2004

اقتدارگرايان و چالش هاي تند آينده

مهمترين چالش اقتدارگرايان اما آنجاست که آنها قادر نخواهند بود که شرايط مساعد کنوني را در رابطه با وضعيت کنوني در منطقه و خصوصا عراق به نفع خود حفظ نمايند.
موازنه کنوني براي امتياز گيري از غرب بويژه آمريکا بر سر مسائل منطقه، گرچه در زمان حاضر به نفع جمهوري اسلامي است اما پايدار نخواهد ماند.
تعهد اقتدارگرايان به ايالات متحده براي حل مسئله عراق و افغانستان در منطقه به مانند شمشير دولبه اي است که در هر حالت آنها را قرباني خواهد کرد. اقتدارگرايان نمي توانند به اين خواست آمريکا پاسخ داده و به تعهد خود پايبند باشند، چرا که فراغت آمريکا پس از حل مسئله عراق، ايالات متحده را متوجه آنها خواهد کرد و اين دقيقا همان جايي است که اقتدارگرايان از آن وحشت دارند. تحريکات اقتدارگرايان در عرصه عراق به منظور حفظ موازنه کنوني نيز ايالات متحده را به رويارويي با آنها خواهد کشانيد.

ادامه مطلب


Sunday, February 08, 2004

آقاي خاتمي، شما را با کودتا گران چه کار است

پرونده قتل هاي زنجيره اي را که به قول اکبر گنجي مي توانست به «شاه کليد» ختم گردد و ضربه نهايي را به کودتاگران امروز وارد نمايد، با حمايت بيشتر از 20 ميليون نظامي و غير نظامي در کشور دنبال نکرديد.
گنجي را اما بازداشت کردند، کديور را نيز، عبدالله نوري را که خار چشم کودتاگران امروزي بود، محاکمه کردند، اشکوري را محکوم به اعدام کردند، سازگارا تا دم مرگ در اعتصاب غذا بود، عبدي را به جرم جاسوسي گرفتند و محاکمه کردند، حجاريان را ترور کردند، دانشجويان را سرکوب کردند، آغاجري را محکوم به اعدام کردند، صابر، رحماني و عليجاني را گرفتند که هنوز در بندند، فعالين جنبش دانشجويي کشور را به زندانها انداختند، زهرا کاظمي را مورد تجاوز قرار دادند و به قتل رساندند، رهبران شناخته شده نهضت ملي را دستگير کردند و شوهاي تلويزيوني سعيد امامي و شريعتمداري را نشان ملت دادند و شما سکوت کرديد.
لوايح دوگانه شما را که بقول خودتان خط قرمز شما بود، رد کردند و شما که وعده استعفا داده بوديد، نه تنها کاري نکرديد، که امروز نيز که بيشتر از 130 نفر از نمايندگان ملت درست به دليل رد همان لوايح استعفا داده اند، شما هنوز در مسند قدرتيد و استعفا نمي دهيد.
شما گفتيد، و عده اي باور کردند که اگر قرار است برويم و استعفا دهيم، همه با هم مي رويم و استعفا مي دهيم. اما امروز همه رفتند و استعفا دادند و شما مانديد که انتخابات را برگزار کنيد و کودتاي اقتدارگران را به انجام نهايي برسانيد.

ادامه مطلب


Sunday, February 01, 2004

به مقابله با کودتا برخيزيم!

جداي از آنچه در سالهاي گذشته چه گذشت، اصلاح طلبان حاکم چگونه به اين طرح کودتا با بي اعتمادي هاي به مردم، عدم کارآيي، سياست هاي نادرست و يا هرچيز ديگري کمک نمودند، اما بحث امروز نبايد که نقد سياست هاي نادرست آنها که بايد تدارک و تجهيز بيشترين نيروها براي مقابله و مقاومت در مقابل تهاجم نهايي گرايش اقتدارگرا باشد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر