گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, May 31, 2004

معمای تفسیر دمکراتیک از ولایت فقیه

نکته ای که در بیانیه سازمان قابل توجه است، بحث تفسیرهای دمکراتیک از ولایت فقیه می باشد. واقعا این بحث به چه معناست؟ تفسیر دمکراتیک از ولایت فقیه چیست؟ آیا آقایان تا کنون چنین تفسیری را ارائه داده اند و آیا تفسیر قانون اساسی و اصل ولایت در اختیار حوزه اختیارات سازمان است که هرگونه که تمایل دارد آن را تفسیرنماید، یا که طبق اصل نود و هشتم قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.»

اجازه دهید فراموش کنیم که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. این تفسیر را به سازمان محول کنیم. شما مطابق اصول صدوهفت تا صدو دوازده در فصل هشتم قانون اساسی تفسیر دمکراتیک خود را از نهاد رهبری به جامعه ارائه کنید.

ادامه مطلب


Thursday, May 27, 2004

تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی به چه معناست

بر خلاف نظر سازمان، اعتقاد به فقدان ظرفیت قانون اساسی برای اصلاح نه تنها ارتجاعی نبوده، بلکه این اعتقاد محصول تجربه ای است که عملا طی دو دهه به دست آمده است. واقعیت کشور ما نشان داد که قانون اساسی فاقد ظرفیت اصلاح بوده و ساختار آن - با توجه به ولایت مطلقه فقیه و نهادهای انتصابی وابسته به آن و ناچیز بودن حوزه قدرت نهادهای انتخابی در عرصه تغییرات ساختاری - کاملا اقتدارگرا و مانع اساسی تحول جامعه به یک جامعه مردمسالار و دمکراتیک می باشد. حتی حضور اصلاح طلبانی چون شما در حاکمیت که خود را طرفدار تحول دمکراتیک در جامعه می دانید، نتوانست تغییری در این واقعیت ایجاد نماید.

اقدامات شورای نگهبان در عدم تایید قوانینی که مغایرت با تفسیر آنها از اسلام را دارد، بر طبق قانون اساسی انجام می شود و شما نمی توانید به این بهانه که شورای نگهبان قوانین مترقی را تایید نمی کند، اقدامات آن را مخالف قانون بنامید و آنهایی را که ساختار قانون اساسی را اقتدار گرا می دانند، ارتجاعی بنامید. متاسفانه واقعیت این است که همه این اقدامات شورای نگهبان در رد قوانین مصوب مجلس ششم با توجه به قانون اساسی موجود صورت گرفته است.

ادامه مطلب


Thursday, May 20, 2004

آیا واقعا همه مردم اصلاح طلبند؟

به نظرم مشکل ما همین جاست که ما دوست نداریم که دیگرانی را ببینیم که مثل ما نیستند. در اعماق این نگاه، در بدترین حالت حذف دیگران و در بهترین حالت آن نادیده گرفتن دیگران نشسته است. نگاه شما، نگاه اپوزیسیون و نگاه محافظه کاران همه در همین نقطه است که با هم تلاقی دارند. ما همه همدیگر را نفی می کنیم. بحث نفی یک یا چند نفر نیست، نفی گونه ای از تفکر، عادات، فرهنگ و سنت هاست که در میلیون ها انسان در جامعه ما تجلی یافته و حیات دارد. ما یا چشمانمان را بر آنها می بندیم و وجودشان را منکر می شویم، یا تلاش می کنیم که آنها را به رنگ های دیگری در آوریم یا که کوچشان می دهیم یا زندانشان می کنیم یا وادارشان می کنیم که به گویش های ما بگویند و یا فاقد ارزش ها و حقوق برابرشان می خوانیم و محکومشان می کنیم.

بسته به اینکه در کجای قدرت هستیم، یا حذفشان می کنیم یا حذفمان می کنند.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر