گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, February 09, 2005

انتخابات عراق، ذوق زدگی بهنود، نگرانی رایس

نگرانی مقامات امریکایی قابل فهم است و هم خشنودی مقامات ایرانی. مقامات جمهوری اسلامی ایران که قبل از حمله امریکا به عراق نگران از حمله نظامی امریکا به حمهوری اسلامی ایران تنها حکومت اسلامی در منطقه بودند، در همسایگی شان صدام بود، دشمن قسم خورده جمهوری اسلامی، مدعی رهبری کشورهای اسلامی منطقه. در عین حال، عراق با حکومتی سکولار در جامعه ای مسلمان با اکثریت شیعه در کشوری که دارای بزرگترین حوزه دینی شیعه و مرکز تجمع علمای دینی و مراجع شیعه جهان است، می توانست مدلی برای توجیه یک حکومت غیردینی باشد.

امروز اما نه از دشمن قسم خورده ای مثل صدام خبری است، نه مدعی گردن کلفتی همچون صدام برای رهبری کشورهای اسلامی در منطقه در مقابله با اسرائیل و امریکا وجود دارد.

از برکت گرفتاری دوساله گذشته و مشکلات پیش روی امریکا در چند سال آینده، فراغتی ایجاد شد که مقامات جمهوری اسلامی به اجرای طرح های پنهانی خود در رابطه با تولید سلاح های هسته ای و موشک های میان برد با قابلیت حمل کلاهک های هسته ای اقدام نمایند. مهمتر از همه اینکه دیگر جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت دینی در منطقه نخواهد بود، ظاهرا همزاد خود را در عراق به دنیا می آورد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر