گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, November 29, 2005

تحلیلی بر پیامد‌های خروج نیروهای نظامی امریکا از عراق

بدور از انتظار نخواهد بود که در پی خروج نظامیان امریکایی از عراق، برخی از پروژه‌های کنونی ایالات متحده در رابطه با اپوزیسیون اساسا دچار تغییرات جدی گردیده و بخشی از اینگونه پروژه‌ها منتفی گردند. حداقل چشم‌انداز ائتلاف مجاهدین و سلطنت‌طلبان و چلبی‌های ایرانی پیرامون آنها که مدتها در مرکز توجه نومحافظه‌کاران امریکایی بود، و بخشی از پروژه تغییر رژیم (regime change) که اساس آن بر مقابله نظامی استوار گردیده بود، اساسا موضوعیت خود را از دست خواهد داد و از آنجا که امید به تهاجم نظامی و تغییرات ناگهانی از بین خواهد رفت، یکبار دیگر گرانیگاه مبارزه برعلیه رژیم جمهوری اسلامی به داخل کشور منتقل خواهد گردید و جنبش مسالمت‌آمیز برای دگرگونی ساختاری در درون کشور نقش محوری پیدا خواهد کرد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر