گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, May 21, 2006

در تیررس حادثه

گفتگوی رضا فانی‌یزدی با حمید شوکت

من برای قضاوتی که بنیادش بر افسانه، بنیادش بر ستایشی سرشار از غرور یا ترحم برخود استوار باشد اعتباری قایل نیستم. آنچه ما امروز بیش از هر چیز بدان نیاز داریم، افسون زدایی و روی برتافتن از تقدس در نگاه به گذشته است. می‌بایست خود را از این دور باطل که همواره حقیقت را با معیار افسانه محک بزنیم رها ساخته و با بازنگری نقادانه و فارغ از پیشداوری‌های ایدئولوژیک، به قضاوت زمانه و دفتر و کارنامه تاریخی خود بنشینیم.

ادامه مطلب


Wednesday, May 17, 2006

چالش تاريخي ايالات متحده‌ي آمريكا

تغيير رژيم جمهوري اسلامي ايران در حقيقت از اين‌جهت امر عاجل كنوني است كه اين رژيم منافع ملي ايالات متحده را در آينده در منطقه تهديد مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران به خودي خود نه تهديد اقتصادي است و نه تهديد نظامي و نه نيروي جايگزين در منطقه؛ يعني در حقيقت جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌ي رقبا نيست چنان‌چه چين، اتحاديه‌ي اروپا، روسيه و ژاپن مي‌توانند باشند؛ اما اين كشور با توجه به امكانات موجود خود مي‌تواند با ايجاد ناامني و قراردادن منابع انرژي خود و ديگران در اختيار رقباي ايالات متحده قدرت اين كشور و جايگاه آينده‌ي ايالاتمتحده را در مجموعه مناسبات جهاني به مخاطره بيندازد

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر