گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Thursday, August 10, 2006

احزاب و بحران برنامه‌‌ي سياسي

براي ساختمان يك جامعه‌ي مدرن، به احزاب مدرن نيازمنديم، احزاب مدرن نيازمند وجود رهبران توانمند و آشنا به سياست به‌مفهوم مدرن آن يعني عالي‌ترين شكل مديريت جامعه مي‌باشند.
سياست در كشور ما بايد همچون ساير حوزه‌هاي تخصصي از حوزه‌ي افراد عادي و آماتور به حوزه‌ي تخصصي و كارشناسي بازگردد. حوزه‌اي كه در آن افراد براساس كيفيت‌هاي كارشناسانه و تجربه‌هاي موفق در حوزه‌هاي كلان زندگي قابل اندازه‌گيري باشند

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر