گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Wednesday, May 21, 2008

کریم آقا هم درگذشت

گاهگداری فرصتی دست می‌داد که با کریم آقا سلام و احوالپرسی کنم. من یک سال پس از دستگیری امین دستگیر شدم. آن موقع هنوز ‏زیر حکم اعدام بودم. در دادگاهی چند دقیقه‌ای حاج آقا پورمحمدی دادستان انقلاب در کیفرخواستی که تنظیم کرده بود تقاضای اعدام کرده ‏بود. هم مدرسه‌ای ایشان، حجت‌الاسلام رازینی که رئیس دادگاه انقلاب و حاکم شرع بود معمولا روی حاج آقا پورمحمدی را زمین نمی‌زد ‏و با همه تقاضاهای اعدام ایشان بی بروبرگرد موافقت می‌کرد. گاهی هم از ایشان پیش دستی می‌گرفت و بدون اینکه حاج آقا پورمحمدی ‏بخواهد، حکم اعدام صادر می‌کرد. انگار این دو با هم برای اعدام بچه‌ها مسابقه گذاشته بودند. مطمئنم با اینکه رازینی چند صد نفر را در ‏خراسان و بعدها در دادگاه ویژه روحانیت و در اوین به مرگ محکوم کرد، ولی باز به حاج آقا پورمحمدی مسابقه را باخت.‏

پور محمدی جدای از صدها تقاضای حکم اعدام در مقام دادستانی استان هرمزگان و خراسان، چند سال بعد در مقام یکی از سه نفر ‏اعضای کمیته مرگ در سال ۶۷ ظرف چند هفته افتخار قتل عام ملی را نیز از آن خود کرد. احتمالا مصطفی پورمحمدی یکی از ‏رکوردداران قتل عام و کشتار در تاریخ معاصر ایران است.‏

امین بعد از تحمل ۷ سال زندان در تابستان ۶۷ به حکم پورمحمدی اعدام شد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر