گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, June 22, 2009

گام به گام اما چگونه باید پیش رفت

مردم را به مصاف یکدیگر فرستادن اشتباه تاریخی است

تقابل جمعیت های میلیونی در هرکجای دنیا که اتفاق افتاده است به کشتارها و خصومت های تاریخی منجر گشته که آسیب های حاصل از آن برای دهه ها و قرن ها گریبانگیر آن جوامع باقی مانده است. نباید گذاشت آنچه در عراق به شکل تقابل میان شیعه و سنی و یا در افریقا در تقابل میان قبیله های مختلف اتفاق افتاده و به کشتارهای عظیم بشری منجر گردیده در کشورما آغاز شود.
نباید گذاشت فجایع دوران میلوسویچ در کوسوو در ایران تکرار گردد.
رویارویی مردم در مقابل یکدیگر عمر نظام اسلامی را در پشت کینه های خونین برای دهه های آینده در کشور تضمین خواهد کرد.

ادامه مطلب


Sunday, June 21, 2009

خامنه‌ای در نماز جمعه چه گفت

صلح حدیبیه یا کشتار و خونریزی و سرکوب

صلح حدیبیه در خطبه اول پیامی بود در مقابل گسترش دامنه ی اعتراضات و حمایت بخش های وسیع تری از مردم و احتمال اعتصابات عمومی و حمایت شخصیت های موثر نظام از جنبش اعتراضی مردم و مدلی از اجبار به عقب نشینی به شیوه ی پیامبر.
کشتار و خونریزی و سرکوب، پیام خطبه ی دوم بود در صورتیکه وضعیت به همین منوال باقی مانده و حکومت اسلامی در توان خود سرکوب جنبشرا میسر یافته و نیازی به پذیرش صلح حدیبیه نداشته باشد.
خامنه ای با آگاهی کامل، دو خطبه را به گونه ای انتخاب کرد که بیانگر تمایل قطعی او در جهت سرکوب جنبش و خلع کامل قدرت از حریف است.

ادامه مطلب


Tuesday, June 16, 2009

دوران دشواری است

مناظره های تلویزیونی تکمیل پروژه کودتا

امروز قدرت حضور مردم در خیابانهاست که مانع برپایی دادگاه های از پیش تدارک شده ی کودتاچیان برعلیه هاشمی و خاتمی و دیگران است. بازگشت و عقب نشینی مردم بدون دستیابی به تغییرات اساسی در ساختار قدرت حکومت، پیامدی جز سرکوب همه گیر برای رهبران اصلاح طلب ببار نخواهد آورد. تنها راه مقابله و جلوگیری از خونریزی و سرکوب، حفظ تعادل قدرت مردم در مقابل سبوعیت رهبری نظام است. باید توجه داشت که مردم را نمی توان بدون سازماندهی و رهبری و بدون طرح خواسته های مشخص قابل دستیابی برای همیشه در خیابانها و در مقابل جنایتگران رژیم نگه داشت.

ادامه مطلب


Tuesday, June 09, 2009

هاشمی: بازنده ی اصلی

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

هاشمی خودکامه که با هزار حیله و نیرنگ و دروغ در مجلس خبرگان پس از مرگ آیت الله خمینی برای جلوگیری از قدرت گرفتن دوباره ی آیت الله منتظری – که هنوز رسما در مقام نیابت رهبری بود – خامنه ای را به عنوان جانشین رهبر به مردم و خبرگان تحمیل نمود در مخیله اش هم نمی گنجید که خامنه ای بیست سال بعد به تقلید از امام بزرگش، آیت الله خمینی، همان کند که خمینی با آیت الله منتظری کرد

ادامه مطلب


Tuesday, June 02, 2009

پشت کردن به فرصت تاریخی

انتخاب احمدی نژاد

ممانعت از ادامه ی حضور احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری برای یک دوره دیگردر حقیقت بیانگر تمایل و انتخاب مردم و رهبران حکومت ایران در راستای حمایت از سیاست تعدیل تشنج در خاورمیانه است. انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری عملا روند مذاکرات در آینده را به مخاطره خواهد انداخت. کمک به انتخاب احمدی نژاد، چه به صورت فعال و چه به شکل انفعالی آن، کمک به مقابله و رویارویی احتمالی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و ایالات متحده و تشدید تشنج هر بیشتر درمنطقه و مناسبات میان دو کشور خواهد بود.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر