گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, July 15, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

پانزدهم جولای ۲۰۱۱ادامه مطلب


Friday, July 01, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

اول جولای ۲۰۱۱


ادامه مطلب


Friday, July 01, 2011

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

جنایتی که دیگر هیچ کس حاضر نیست مسئولیت آنرا برعهده گیرد

جنایتی که در دورانی تحت عنوان دفاع از اسلام و انقلاب و به دستور مستقیم آیت الله خمینی انجام گرفت امروز مایه چنان ننگی است که هیچکس حاضر نیست رسما مسئولیت آن را بر دوش گیرد.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر