گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, August 26, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن ایران

بیست و ششم آگوست ۲۰۱۱

ادامه مطلب


Thursday, August 25, 2011

محکومیت جنایتکار یا محاکمه قربانیان!

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

نمی دانم چرا در سالگرد این فاجعه خونین درست زمانی که همه با بازماندگان قربانیان همدردی می کنند شما به تحریر این خزعبلات متوسل شده اید و چنین کاری را کرده اید. این روزها، روزهایی است که باید با همدردی با خانواده های قربانیان به آنها تسکین خاطر داد و به آنها کمک کرد که پس از سالها تحمل این رنج جانکاه کمی آرامش پیدا کنند.
شما به جای اینکه احساس همدردی کنید و کمک کنید تا از هتک حرمتی که به قربانیان رفته اعاده حیثیت شود، مدعی شده اید که اگر آنها در قدرت بودند بدتر از قاتلین خود رفتار می کردند. شما متاسفانه در سالگرد این جنایت شوم به جای محکوم نمودن جنایتکاران، قربانیان را محکوم کرده اید!

ادامه مطلب


Tuesday, August 02, 2011

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

افق، سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۲ اوت ۲۰۱۱ بخش اول
اعدامهای ۶۷
عدم مسئولیت پذیری


ادامه مطلب


Tuesday, August 02, 2011

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

افق، سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۲ اوت ۲۰۱۱ بخش دوم
اعدامهای ۶۷:
عدم مسئولیت پذیری

فانی یزدی: مسولیت ناپذیری نشان از زننده بودن اعدامهاست


ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر