گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, September 30, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

سی ام سپتامبر ۲۰۱۱

ادامه مطلب


Friday, September 23, 2011

به یاد هدی صابر

که هیچ گاه به خشونت متوصل نشد

هدی صابر پس از سالها مبارزه بر علیه ظلم در نظام اسلامی و تحمل زندان به دفعات طی تمام سالهای اخیر در آخرین اعتراض مسالمت آمیز خود دست به اتصاب غذایی زد که منجر به از دست دادن جان او گردید. این گفتگو در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران به یاد و خاطره او برگزار شد.
یادش گرامی و خاطره اش همیشه جاودان است

ادامه مطلب


Thursday, September 22, 2011

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران—بخش دوم گفتگو

در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران -- بخش دوم گفتگو

ادامه مطلب


Thursday, September 22, 2011

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران – بخش اول گفتگو

در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران – بخش اول گفتگو


ادامه مطلب


Thursday, September 22, 2011

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

یادمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران ، گفتگو در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

ادامه مطلب


Friday, September 16, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن ایران

شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۱

ادامه مطلب


Friday, September 09, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

نهم سپتامبر ۲۰۱۱

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر