گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, October 30, 2011

ه زبان ساده خانم کلینگتون به اپوزیسیون ایرانی چه می گوی

گفتگو هفته با تلویزیون میهن جمعه ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱

به زبان ساده خانم کلینگتون به اپوزیسیون ایرانی چه می گویند
چگونه سیاست اوباما طی دو سال گذشته تغییر کرد
عوامل موثر در چرخش این سیاست چه بودند
براندازی و تغییر در نظام اسلامی چگونه و توسط چه کسی

ادامه مطلب


Thursday, October 27, 2011

گفتگو هفته با تلوزیون میهن

جمه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱

صحبتی پیرامون اوضاع در لیبی و کشتن وحشیانه قذافی و وضعیت سیاسی در ایران

گفتگو هفته با تلویزیون میهن جمعه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱ from rezafani on Vimeo.

ادامه مطلب


Thursday, October 20, 2011

چرا سفیرعربستان سعودی؟

چه عواملی می تواند پشت پرده این اتهام باشد

از نظر ایالات متحده، ثبات سیاسی در عربستان سعودی مساله امنیت ملی امریکاست و پذیرش کمترین خدشه ای به ثبات و امنیت در این کشور به معنای تهدیدی بر علیه امنیت ملی در ایالات متحده محسوب می گردد

ادامه مطلب


Saturday, October 15, 2011

گفتگو با تلویزیون میهن

بخش اول–آیا ادعا آمریکا پذیرفتنی است
مقامات جمهوری اسلامی ایران و ترور سفیر عربستان در آمریکا

ادامه مطلب


Saturday, October 15, 2011

گفتگو با تلویزیون میهن

بخش دوم–آیا ادعا آمریکا پذیرفتنی است
مقامات جمهوری اسلامی ایران و ترور سفر عربستان در آمریکا

ادامه مطلب


Friday, October 14, 2011

اعدام نقض آشکار حقوق بشر است

به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام

• حق حیات و زندگی را نه دولتها و نه شهروندان یک کشور به یکدیگر داده اند که در شرایط دیگری بخواهند آن را پس بگیرند. اعدام نقض آشکار حقوق بشر است. متاسفانه هنوز در ۵۶ کشور جهان از جمله کشور ما ایران هر ساله صد ها نفر تحت عنوان مجازات اعدام به قتل میرسند ...

ادامه مطلب


Friday, October 07, 2011

گفتگو با تلویزیون میهن

پیرامون اختلاص ۳ میلیارد دلاری و اصلاحات و اصلاح طلبی در ایران

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن from Reza Fani Yazdi on Vimeo.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر