گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, December 30, 2011

گفتگو هفته با تلوزیون میهن

جمعه سی ام دسامبر ۲۰۱۱


پیرامون انتخابات پیش رو، احتمال جنگ و موضع اپوزیسیون ، نامه دکتر سروش به خامنه ای در پاسخ به تقاضای نوری زاد

ادامه مطلب


Monday, December 19, 2011

باور به شکست ناپذیری حکومت دینی

استیصال از نشستن در اطاق انتظار تاریخ و پناه بردن به معجزه جنگ

موافقین جنگ فرض را بر این گذاشته اند که یک جبهه جهانی واحد از نیروهای دمکراتیک وجود دارد که موافق جنگ با ایران بوده و این دوستان با حمایت از جنگ و تشوق به جنگ خود را در کنار این جبهه واحد می بینند و به صراحت از همراهی و همسویی با آن دفاع می کنند. این دوستان از طرف دیگر چنین تصویر می کنند که مخالفین جنگ نیز در یک جبهه جهانی ارتجاعی در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته و حامیان نظام دینی هستند.

ادامه مطلب


Friday, December 09, 2011

گفتگو با تلویزیون میهن

جمعه نهم دسامبر ۲۰۱۱


ماجرا هواپیما بدون سرنشین امریکایی و عواقب نظامی و سیاسی آن
چرا بعضی از جریانات اپوزییسیون در خارج به دنبال جنگ و حمایت نظامی خارجی هستند
آیا اپوزیسیون بدون اعتماد به جنبش درون کشور و مردم راهی جز حمایت از جنگ و دخالت نظامی دارد؟
راه میانه وجود ندارد ، ما هم باید همان راهی را برویم که مردم در دیگر کشور هایی استبدادی برای آزادی رفتند

ادامه مطلب


Saturday, December 03, 2011

What will happen?

Threats of war and its impact on Iran’s democratic movement


The risk of Iran acquiring nuclear weapons, despite Israeli propaganda and the provocation of their close allies is not an immediate threat. However, the threat of a military invasion and the bombing of Iran's nuclear facilities is much more imminent and could be turned into a full scale war with unpredictable consequences. In addition, the threat of a preemptive strike and the fear, insecurity and uncertainty it creates gives Iranian war mongers a good excuse to expedite their bomb making project, which was said to have been stopped in 2003 by multiple official reports.

ادامه مطلب


Friday, December 02, 2011

گفتگو هفته با تلویزیون میهن

چرا سفارت انگلیس را اشغال کردند ، دعوای احمدی نژاد و پاسداران


جمعه اول ماه مارس ۲۰۱۱
تحریکات محافل جبگ طلب در رهبری ایران
چرا سفارت انگلیس را اشغال کردند ، دعوای احمدی نژاد و پاسداران
چرا اپوزیسیون به تفاهم نمی رسند
نقش جمهوری اسلامی در سی سال گذشته در از هم پاشیدن مناسبات اپوزیسیون


ادامه مطلب


Friday, December 02, 2011

بحران هسته ای، خطر جنگ

پی آمدهای آن بر جنبش دمکراسی خواهی در ایران

دیدن اینکه بعضی از گروه ها و شخصیت هایی ایرانی در خارج از کشور از جنگ و تهاجم و مداخله نظامی به ایران استقبال می کنند بسیار تاسف آور است، من مایلم به صراحت بگویم که ما در موقعیتی نیستیم که برای سرنوشت مردم در ایران تصمیم بگیریم ، ما نمی توانیم و نباید به خود اجازه دهیم که تحت بهانه هایی پوچ و مسخره ای چون حمایت و دخالت بشر دوستانه به تشویق نیرو هایی خارجی از جمله پیمان نظامی ناتو و بمباران ایران حمایت نماییم . ما باید به بلوغ سیاسی ایرانیان احترام گذاشته به توانایی هایی آنها برای انتخاب راه تحول نیز اعتماد کامل داشته باشیم

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر