گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Tuesday, August 21, 2012

چرا این بیانیه را امضاء کردم

گفتگویی در توضیح امضاء بیانیه برای آزادی گروگان های ایرانی در سوریه

چرا این بیانیه را امضاء کردم. در این گفتگو به توضیح بیانیه و علت اینکه چرا من این بیانیه را امضاء کردم می پردازم تا آنجا که کسی در جنگ و در گیری دستگیر نشده و مسلح نبوده است ، دستگیری آنها جز گروگان گیری محسوب نمی شود و مغایر با پروتکل های ژنو می باشد

گفتگویی در توضیح امضاء بیانیه برای آزادی گروگان های ایرانی در سوریه
صحبتی در باره بیانیه ۱۶۰ فعال مدنی و دانشگاهی در ارتباط با گروگان گیری اتباع ایرانی توسط ارتش سوریه آزاد
رضا فانی یزدی
سه شنبه بیست و یکم اوت ۲۰۱۲

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر