گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Saturday, October 13, 2012

پیرامون همکاری نیروهای اپوزیسیون دمکرات ایرانی

سخنرانی کوتاه من در همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران

سخنرانی کوتاه من در همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران در شهر کلن آلمان در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۲ پیرامون همکاری نیروهای اپوزیسیون دمکرات ایرانی
برای تحول در نظام جمهوری اسلامی ایران و و چگونگی گذار به یک وضعیت بهتر در آینده
استیصال سیاسی نباید ما را به دام جنگ های خونین کشانده و مسیر آینده تحولات دمکراتیک را به رویارویی های خونینی که هم اکنون در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی شاهد هستیم رهنمون کند
باید به نیروی مردم اعتماد داشت و فقط از راه سازماندهی چنین نیرویی است که رهبری جمهوری اسلامی تن به عقب نشینی و تسلیم نهایی خواهد داد
در کلیپ زیر به این مطلب اشاره شده است


ادامه مطلب


Friday, October 12, 2012

آلترناتیوسازی یا انهدام اپوزیسیون

ما کجا ایستاده ایم و یا کجا باید بایستیم!

در این شیوه از ویترین سازی و ساختن کاریکاتور اپوزیسیون آنچه اتفاق می افتد دور زدن سازمان های سیاسی است و روی آوردن به افراد و دست چین کردن آنها برای این تابلو سازی که نه تنها کمکی به شکل گیری یک اپوزیسیون دمکراتیک نمی کند که در حقیقت جز تخریب و اخلال در امر شکل گیری و وحدت جریانات سیاسی نتیجه ای ندارد. و یکی از نتایج مخرب آن اگر موفق شوند اتمیزه کردن جامعه سیاسی ایرانیان خارج از کشوراست، که در دراز مدت به اضمحلال و انهدام و در هم شکستن احزاب و سازمان های سیاسی کنونی منجر خواهد شد و نتیجه دیگر آن ایجاد یک رقابت نا سالم میان جریان اپوزیسیون داخلی کشور با مدعیان رهبری در خارج از کشور می باشد، که شاید بتوان گفت که بیشترین آسیب را به مجموعه جنبش تحول طلبانه ایرانیان خواهد زد

ادامه مطلب


Monday, October 08, 2012

جنبش بابیه و فکر مشروطه خواهی در ایران

نقش زن در جنبش بابیه - پاسخی به گره کور تاریخ ایران

چگونه اندیشه باب و دیانت بهایی در شکل گیری مبانی فکر مشروطیت نقش ایفا کردند
فکر اصلاح دینی در شکل گیری جنبش مشروطیت
چگونه فکر اصلاح دینی در تکامل خود به دیانت جدید منجر گردید و موانع پیشرفت دینی را که در مقابل جامعه آن روز ایران بود در جهت ترقی و رشد جامعه از سر راه خود بر دآشت
زن در دیانت باب چگونه در شخصیت طاهره ظاهر گردید
چرا باب طاهره را نور دیده لقب داد و چگونه طاهره نوید بخش آغاز دیانت جدید شد
چگونه است که دیانت جدید با کشف حجاب طاهره و با حضور یک زن بر خلاف عادت زمان ظهور خود را اعلام می کند
موانع پیشرفت چه بودند و پاسخ باب و رهبران دیانت بهایی پس از او در رفع این موانع چه بود
باب بعنوان یک مصلح دینی و اجتماعی در تاریخ معاصر ما
جنبش باب و تاثیر ان در شکل گیری فکر اصلاحات
جنبش بابیه و فکر مشروطه خواهی در ایران
نقش زن در جنبش بابیه - پاسخی به گره کور تاریخ ایران

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر