گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, July 27, 2014

کردستان و بازی خطر ناک منطقه ای

بلند پروازی های ماجراجویانه آقای بارزانی

آقای بارزانی مدتی است که هوس رهبری کل کردهای منطقه به سرش زده و می خواهد در بازی ها بزرگتر شرکت کند و خود را در مقام ریاست کردها در تمام مناطق کردنشین تصور می کند، این تصور بلند پروازانه نه به معنا ی نفهمیدن و یا نادانی ایشان از وضعیت منطقه است. ایشان هم به مانند بسیاری از رهبران سیاسی دیگر در دنیای سیاست از زیاده خواهی ، فرست طلبی ، بلند پروازی به اندازه کافی بهره برده و انگیزه بلند پروازانه ایشان برای استقلال کردستان به عنوان یک کشور جدید در این منطقه شاید تا حدودی محصول قماری است که در نتیجه حمایت کشورقدرتمندی چون اسراییل از ایشان نشات می گیرد.

ادامه مطلب


Wednesday, July 23, 2014

مام جلال خوش آمدی

به مام جلال همه ما

امروز که به کردستان و پیشرفت هایش در یکی دو دهه گذشته نگاه می کنم، می فهمم که درایت رهبران کرد عراقی که فدرالیسم را برگزیدند و به آن پایبند ماندند و سرنوشت مردم کرد را نه به اهداف بلند پروازنه خود که به پیشرفت و صلح در سایه همکاری برادرانه گره زدند چه کار شگرفی بود و امیدورام که ادمه این انتخاب بتواند الگویی باشد برای همه منطقه پرتنشی که امروز همه ما در ان روز و شب را سپری می کنیم.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر