گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Saturday, March 28, 2015

یمن، فرصت طلایی دیگری برای داعش و القاعده

نقش ارتجاع عرب در منطقه

ارتجاع عرب و توسعه طلبان ترکیه و افراطیون پاکستان از همه ابزارهای موجود برای پیشگیری از گسترش نفوذ ایران (و نه جمهوری اسلامی) استفاده کرده و می کنند. تروریسم القاعده ای و داعشی نیز یکی از ابزار های مهم آنها در این نبرد است که به سادگی حاضر نیستند که آنها را از دست بدهند.

خوشبختانه سیاست دولت امریکا که سالهای طولانی در این منطقه در گروگان اسرائیل، مرتجعین عرب و ژنرال های افراطی پاکستانی بود، در دوران اخیر ( اوباما – کری ) دارد مسیر جدیدی را تجربه می کند که در این راستا تجدید نظر در مناسبات سیاسی با اسراییل، جنگ با داعش، و تنش زدایی از مناسبات با ایران نوید بخش آینده بهتری در منطقه و بخصوص برای مردم و کشور ماست.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر