گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, May 12, 2017

مصلحت گرایی یا بی پرنسیبی اخلاقی

جنایت را به هیچ بهانه ای نمی توان توجیه کرد

از طرفداران روحانی می پرسم: شما اگر تصور می کنید که رای تان سرنوشت ساز است و روحانی هم به آن احتیاج دارد، اعلان کنید که این رای در گرو یک مطالبه است، و آن اخراج رسمی پورمحمدی از کابینه است به دلیل شرکت در صدور احکام جنایت کارانه. به صدای او در نوار منتشر شده گوش کنید و ببینید که چه اصراری در توجیه و ادامه قتل ها دارد ...

ادامه مطلب


Monday, May 08, 2017

سوسیالیسم رویایی من

برنامه ای از کانون فرهنگ و هنر شهر فرزنو


رونمایی و معرفی دو جلد از کتاب خاطرات من "سوسیالیسم رویایی من"
در این ویدیو بخش هایی از این کتاب ها را برای حاضرین قرائت کردم
این ویدیو در برنامه ای که در شهر فرزنو کالیفرنیا به دعوت کانون فرهنگ و هنر برگزار شده تهیه شده است
در ابتدا همسرم سهیلا چند دقیقه ای به اهمیت نوشتن خاطرات زندان پرداخت و سپس من بخشهایی از هر دو کتاب را برای دوستان حاضر در سالن خواندم . موجب افتخار من بود که استاد بزرگ ادب پارسی جناب دکتر احسان یارشاطر قدم رنجه کرده و آنجا بودند

ادامه مطلب


Saturday, May 06, 2017

چرا رئیسی می آید؟

در همدردی با عفت ماهباز

تاسف آور است که جنایتکارانی چون رئیسی جرات پیدا کرده و خود را کاندید ریاست جمهوری می کنند. اما این درد را با که باید گفت که تقصیر از خود ماست که هر دوره به بهانه ای آب توبه بر سر گروهی از آنها می ریزیم و راه را برای آمدن جنایتکاران بعدی هموار می کنیم. چرا رئیسی نیاید وقتی کمتر از دو سال پیش بسیاری از دوستان شاهپور به جنایتکاری چون ری شهری و دری نجف آبادی رای دادند و پیشتر از آن به انتخاب پورمحمدی، عضو دیگری از هیات مرگ، برای وزارت دادگستری کمترین اعتراضی به روحانی نکردند، که مصلحت نبود.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر