گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, October 29, 2017

قمار بلند پروازی های بارزانی

از دست رفتن نیمی از سرزمینهای اقلیم

انتخاب روش های اداره امور در هر منطقه ای حتی جدای از ترکیب جمعیتی آن حق مردم آن منطقه است و نمی توان این حق را با سرکوب و لشگر کشی و قتل عام مردم از آنها سلب کرد . ولی سیاستمدار با درایت و عاقل هم مردم خود را به سلاخ خانه و قتلگاه نمی برد. کردها در کردستان عراق پیش از این رفراندوم بیشتر از آنچه را امروز دارند، داشتند و می توانستند بسیار بیشتر از آنچه را دیروز داشتند در آینده نیز بدست آورند، اگر کمی دوراندیشی جای بلند پروازی در محاسبات آقای بارزانی را می گرفت ...

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر