گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Sunday, October 14, 2018

سیاست دولت ترامپ، مذاکره یا براندازی

آیا ترامپ راهی برای مذاکره گذاشته است

متاسفانه به نظر می رسد که باب مذاکراتی که در یک دوره طولانی تاریخی که آغاز آن به دولت هاشمی و خاتمی بر می گردد و بعد ها در دوران احمدی نژاد با افت و خیز هایی ادامه پیدا کرد و نهایتا در دوران روحانی و به همت و درایت وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به بار نشست و به برجام انجامید و امید صلح و تنش زدایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور را نوید می داد، اینک پس از لغو یک جانبه برجام و شروع دوباره تحریم های کمر شکن از طرف دولت ترامپ به بن بست رسیده و بار دیگر چشم انداز جنگ در افق مناسبات سر بر آورده است

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر