گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, November 09, 2018

چون نامش شریف و از اهالی شریف آباد بود

به یاد علی اصغر سعیدی شریف آباد

حالا باز پس از سی سال درست در همان روزها که شاید محمد رضا و علی را به دار کشیدند باز خبری همه آن خاطرات را برایم بروز کرد. امروز اطلاعیه ای بدستم رسید که " با نهایت تاسف و تاثر در گذشت بزرگ خاندان " آقای علی اصغر سعیدی شریف آباد را خبر می داد. پدر مهربان و زجر کشیده محمد رضا و علی هم از میان ما رفت. یادش گرامی که چون نامش شریف و از اهالی شریف آباد بود.

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر