گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Friday, February 08, 2019

انقلاب ۵۷ فریاد نسل ما بود

چرا انقلاب کردیم

نسل ما آخرین گروه قربانیان به جرم مخالفت با شاه و اولین گروه قربانیان به جرم مخالفت با ولایت بود، هنوز خاطره کشتارهای خیابانی نظامیان شاه در خیابانها و میادین کشور چون ۱۷ شهریور ۵۷ یادمان نرفته بود که کشتارهای سال ۶۰ آغاز شد و باز نسل ما بود که بهای مبارزه برای مخالفت با دیکتاتوری را می پرداخت. بسیاری از زندانیان تازه آزاد شده دوران سلطنت هنوز یکی دو سالی از انقلاب نگذشته بود که باز دستگیر شده به زندان های طولانی مدت محکوم و یا به چوخه های اعدام سپرده شدند ...

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر