گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر


Monday, March 23, 2020

دنیای پسا کرونایی چگونه جهانی است؟

بزرگترین بحران قرن ما

به نظرم کرونا یکی از بزرگترین بحران های این قرن است که نسل ما شاهد زنده آن می باشد و متاسفانه به همین دلیل ما شاید به اجبار بهایی بس گران بپردازیم. اینبار این بحران دیگر نه خاطره تاریخی قرن ۱۳ و ۱۴ است و نه فیلم های سینمایی و مستند و دستنوشته ها و رمان های جنگ های جهانی اول و دوم، کتاب تاریخ نیست. اینبار ما خود در این بحران گیر افتاده ایم و متاسفانه بسیاری از ما شاید به دلیل کهولت سن، فقدان سیستم ایمنی توانمند و یا داشتن بیماری های مزمن و یا عدم دسترسی به امکانات پزشکی مورد نیاز دوران سختی را تجربه کنیم و حتی جان سالم بدر نبریم. آنچه مسلم است نه فقط جان و جسم ما که سیاست و اقتصاد کشورهای کوچک و بزرگ دستخوش تغییر و تلاتم های غیر قبل تصور قرار گرفته اند.

ادامه مطلب


Thursday, March 12, 2020

آیا خامنه ای دست از قدرت جهنمی خود بر می دارد؟

نقشه راه چیست؟

به عنوان یک ملت که سرنوشتش به همدیگر گره خورده است قبل از هر چیز باید به یکدیگر احترام گذاشته، اعتماد داشته باشیم و آنچه را فکر می کنیم بدون کمترین واهمه ای از اتهاماتی که به ما زده می شود بیان کنیم. اصل اول بازگشایی هر روزنه ای و هر نوع نگاه نواندیشانه در هر عرصه ای چه علوم انسانی، چه علوم دقیقه و چه سیاست بیان اندیشه خود بدون واهمه است

ادامه مطلب

Page 1 of 1 pages
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام
نیولیبرالیسم پایان تاریخ یا آغازی دیگر