گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

رضا فانی یزدی


مجموعه یادداشتها،خاطرات و نوشته های سالهای اخیر

گفتگو ها


Sunday, October 30, 2011

ه زبان ساده خانم کلینگتون به اپوزیسیون ایرانی چه می گوی

گفتگو هفته با تلویزیون میهن جمعه ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱

به زبان ساده خانم کلینگتون به اپوزیسیون ایرانی چه می گویند
چگونه سیاست اوباما طی دو سال گذشته تغییر کرد
عوامل موثر در چرخش این سیاست چه بودند
براندازی و تغییر در نظام اسلامی چگونه و توسط چه کسی

ادامه مطلب


Thursday, October 27, 2011

گفتگو هفته با تلوزیون میهن

جمه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱

صحبتی پیرامون اوضاع در لیبی و کشتن وحشیانه قذافی و وضعیت سیاسی در ایران

گفتگو هفته با تلویزیون میهن جمعه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱ from rezafani on Vimeo.

ادامه مطلب


Saturday, October 15, 2011

گفتگو با تلویزیون میهن

بخش اول–آیا ادعا آمریکا پذیرفتنی است
مقامات جمهوری اسلامی ایران و ترور سفیر عربستان در آمریکا

ادامه مطلب


Saturday, October 15, 2011

گفتگو با تلویزیون میهن

بخش دوم–آیا ادعا آمریکا پذیرفتنی است
مقامات جمهوری اسلامی ایران و ترور سفر عربستان در آمریکا

ادامه مطلب


Friday, October 07, 2011

گفتگو با تلویزیون میهن

پیرامون اختلاص ۳ میلیارد دلاری و اصلاحات و اصلاح طلبی در ایران

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن from Reza Fani Yazdi on Vimeo.

ادامه مطلب


Friday, September 30, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

سی ام سپتامبر ۲۰۱۱

ادامه مطلب


Friday, September 23, 2011

به یاد هدی صابر

که هیچ گاه به خشونت متوصل نشد

هدی صابر پس از سالها مبارزه بر علیه ظلم در نظام اسلامی و تحمل زندان به دفعات طی تمام سالهای اخیر در آخرین اعتراض مسالمت آمیز خود دست به اتصاب غذایی زد که منجر به از دست دادن جان او گردید. این گفتگو در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران به یاد و خاطره او برگزار شد.
یادش گرامی و خاطره اش همیشه جاودان است

ادامه مطلب


Thursday, September 22, 2011

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران—بخش دوم گفتگو

در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران -- بخش دوم گفتگو

ادامه مطلب


Thursday, September 22, 2011

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران – بخش اول گفتگو

در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران – بخش اول گفتگو


ادامه مطلب


Thursday, September 22, 2011

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

یادمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران ، گفتگو در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی

ادامه مطلب


Friday, September 16, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن ایران

شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۱

ادامه مطلب


Friday, September 09, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن

نهم سپتامبر ۲۰۱۱

ادامه مطلب


Friday, August 26, 2011

مصاحبه هفتگی رضا فانی یزدی با تلوزیون میهن ایران

بیست و ششم آگوست ۲۰۱۱

ادامه مطلب


Tuesday, August 02, 2011

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

افق، سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۲ اوت ۲۰۱۱ بخش اول
اعدامهای ۶۷
عدم مسئولیت پذیری


ادامه مطلب


Tuesday, August 02, 2011

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

افق، سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۲ اوت ۲۰۱۱ بخش دوم
اعدامهای ۶۷:
عدم مسئولیت پذیری

فانی یزدی: مسولیت ناپذیری نشان از زننده بودن اعدامهاست


ادامه مطلب

Page 3 of 5 pages « First  <  1 2 3 4 5 >
من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

سوسیالیسم رویایی من ، دفتر اول در کوران مبارزه انقلابی
سوسیالیسم رویایی من ، دفتر دوم دستگیری و بازجویی
سه دهه جدال بی فرجام